BK5forum-L Archives

Archiver > BK5forum > 2000-03 > 0953851342


From: Otto Jørgensen <>
Subject: BK5 Windows oppdatering 5.2.1.32
Date: Thu, 23 Mar 2000 23:42:22 +0100


Følgende endringer og rettinger er foretatt pr. 22-Mar-00

Installasjonsanvisning er tilgjengelig i programmet på flere språk.
Det finnes også inkludert i programmet flere språkvarianter.
Norsk er en selvfølge.
................................................

Noen har hatt problemer når man har hoppet fra program til program og
deretter tilbake til BK. Her er gjort noen endringer
Some people were having trouble when jumping from BK

Gjort en endring i utskrift av familierapport for alle etterkommerer av
en person

Bedret rutinen med tilbakeføring, slik at også F8 kan benyttes her


----------

The program is now contained in two parts. BKSETUP.EXE and
BKSETUP.W02 They are put together in BK5WIN02.EXE and both files
shall be put inthe same directory before setup.

(Disse filene ligger i BK5WIN02.EXE og skal begge legges inn direkte
i samme katalog eller fordeles på to disketter. )
Programmet kan lastes direkte ned fra
http://home.sol.no/~perij/bkw/bk5win02.exe

I tillegg finnes en del informasjon om programmet på
http://home.sol.no/~ojorgens/bk/index.htm

Vil også henlede oppmerksomheten på hjelpeprogrammet for Windows
http://home.sol.no/~perij/bkw/bkusetup.exe

og program for store utskrifter (kun Windows 95)
http://home.sol.no/~perij/bkw/bkw95p.exe

--
Otto Jorgensen - N-2020 Skedsmokorset - Norway
http://home.sol.no/~ojorgens/
list owner

This thread: