BK5forum-L Archives

Archiver > BK5forum > 2007-09 > 1189542440


From: Otto Jørgensen <>
Subject: Re: [BK-Nordic] Error 53
Date: Tue, 11 Sep 2007 22:27:20 +0200
References: <000901c7f37e$f4055ed0$757dd9c1@oemcomputer>
In-Reply-To: <000901c7f37e$f4055ed0$757dd9c1@oemcomputer>


On Mon, 10 Sep 2007 09:48:18 +0200, Otto Haukås <> wrote:

>Hei !
>For en stund siden prøvde jeg å utforske med navn på interne tekst filer.
>Da jeg oppdaget hvordan de ble lagret på systemet, forsto jeg at
>dette ikke var så lurt, med tanke på sikkerhetskopiering etc. Jeg
>slettet filene og la inn på rett måte som beskrevet.I ettertid har jeg
>hatt en feilmelding som kommer hver gang jeg tar sikkerhetskopi:
>"Filen finnes ikke Karl 359 error=53 Text file is attached to N column
> for event". Når jeg trykker ok, forsvinner meldingen og
>sikkerhetskopieringen går som normalt. Jeg har vært inne på nevnte
>person og lett etter feil, men kan ikke finne noe. Programmet fungerer
>elles helt fint.Er det mulig og fjerne denne meldingen ?
>Jeg bruker BK 6.2.55.

Prøv dette:

Gå til Rediger og til person 359 eller tilsvarende person
som du har meldingen på

Gå til hendelseslinjen og se på M(erknader)

Klikk på alle angitte filer og se om det der finnes en defekt filmed
navn "Karl"

Hvis ikke, gå til de andre valkene som "bilder, media, mnavn etc og se
om det der for tilsvarende M(erknad) finnnes noe tilsvarende.
--
Otto Jørgensen
http://www.bkwin.info/
All email is checked by NIS2006This thread: