BK5forum-L Archives

Archiver > BK5forum > 2007-09 > 1189588171


From: Otto Haukås <>
Subject: Re: [BK-Nordic] Error 53
Date: Wed, 12 Sep 2007 11:09:31 +0200
References: <000901c7f37e$f4055ed0$757dd9c1@oemcomputer><62ude3h2fc39mlchpdq192b765k01ium0h@4ax.com><000601c7f4b4$6664a130$757dd9c1@oemcomputer><0p5ee35ko23ksod1gehqen51ibob6eikjl@4ax.com>


Hei !
Har slettet personen fra rediger, startet maskinen på nytt og tatt ny sikkerhetskopi uten og legge personen inn igjen. Men jeg får fortsatt samme meldingen. Er det flere "gjemmesteder" ?

Hilsen
Otto
----- Original Message -----
From: "Otto Jørgensen" <>
To: <>
Sent: Wednesday, September 12, 2007 12:31 AM
Subject: Re: [BK-Nordic] Error 53


On Tue, 11 Sep 2007 22:43:24 +0200, Otto Haukås <> wrote:

>Hei !
>Har kontrollert alle merknader. De fungerer som de skal. Kan det være en ide og slette personen og legge han inn på nytt.

selvfølgeliog
--
Otto Jørgensen
http://www.bkwin.info/
All email is checked by NIS2006


-------------------------------
Om deltagelse paa postlisten, se
http://home.online.no/~otjoerge/bk/bkmail.htm
Problemer med selve e-postlista, bruk
-------------------------------
To unsubscribe from the list, please send an email to with the word 'unsubscribe' without the quotes in the subject and the body of the message


This thread: