BK5forum-L Archives

Archiver > BK5forum > 2007-09 > 1189781085


From: Otto Jørgensen <>
Subject: Re: [BK-Nordic] Error 53
Date: Fri, 14 Sep 2007 16:44:45 +0200
References: <000601c7f4b4$6664a130$757dd9c1@oemcomputer><0p5ee35ko23ksod1gehqen51ibob6eikjl@4ax.com><000801c7f51c$a158a8a0$757dd9c1@oemcomputer><mpgfe3toru1oir2hi25di12nou03qrvoec@4ax.com><000601c7f53e$dc5676e0$757dd9c1@oemcomputer><000b01c7f69d$14e1a8e0$757dd9c1@oemcomputer><cfeke3h9en5j3ahvjl585s1567426nv9tq@4ax.com><000701c7f6a7$d5b46850$757dd9c1@oemcomputer><bgpke3p55193mvrocfecgb5qlk1f9k851d@4ax.com><000701c7f6db$a24378b0$757dd9c1@oemcomputer>
In-Reply-To: <000701c7f6db$a24378b0$757dd9c1@oemcomputer>


On Fri, 14 Sep 2007 16:29:17 +0200, Otto Haukås <> wrote:

>Hei !
>Tanken min var å trekke ut f.eks. alle personer med navnet Karl eller
>(med familie viss en person skaper konflikt) Så kjøre sikkerhetskopiering
>av resterende database for å se om problemet er vekke.
>(eliminasjonsmetoden) Når jeg har en fersk sikkerhetskopi før jeg
>går i gang skulle vel jeg være trygg. Men først får jeg lese hjelpefilen

Programmet trekker i utgangspunk ikke UT personer. Det trekkes ut KOPI
av databasen for personene du har valgt.
Så det du da eventielt må trekke ut er alle UNTATT Karl.

Men du kan jo trekke en kopi ut på Karl og se hvem som har feilen din.
Det kan være at feilen ligger et annet sted siden det er lenge siden
du første gang hadde feilmeldingen.
--
Otto Jørgensen
http://www.bkwin.info/
All email is checked by NIS2006This thread: