BK5forum-L Archives

Archiver > BK5forum > 2007-12 > 1198917666


From: Kirsti Helene Arctander <>
Subject: Re: [BK-Nordic] Sletting
Date: Sat, 29 Dec 2007 09:41:06 +0100
References: <BLU105-W5448DE043D38E81DF9DAE787550@phx.gbl><004c01c8496f$c054a770$40fdf650$%morten@malerbakken.com> <000d01c849f2$5bd491b0$0200000a@elisabeth>
In-Reply-To: <000d01c849f2$5bd491b0$0200000a@elisabeth>


Hei Elisabeth.
Du kaller det ledige nummeret for ledig eller som jeg så en gjorde her, han kalte kvinner ledigk og menn for ledigm. Når du da skal bruke dette og legge ei kone til "Per" legger du til partner som vanlig og kaller henne for ledig (eller ledigk) når du har gjort det, endrer du navnet til det hun heter.

Du kan søke på disse "ledige" hele tiden, slik at du vet hvor mange du har.

Mvh Kirsti> Fro mem:
> To:
> Date: Sat, 29 Dec 2007 09:11:03 +0100
> Subject: Re: [BK-Nordic] Sletting
>
> Hvordan finner man eventuellt igjen de ledige nummerene?
>
> Elisabeth Lofsberg.
>
>
> ----- Original Message -----
> From: "John Morten Malerbakken" <>
> To: <>
> Sent: Friday, December 28, 2007 5:36 PM
> Subject: Re: [BK-Nordic] Sletting
>
>
>
> >
> > Hvis du sletter personer med nummer, sletter du også nummeret, og du
> > vil ikke få samsvar mellom antall personer og det antall nummer du har
> > registrert i databasen din. Jeg har dessverre 6 personer som jeg
> > slettet.
> >
>
> Etter å ha brukt BK i mange år nå (startet med en versjon som bare kjørte i
> DOS), kan jeg bekrefte at det er trygt å ha "tomme posisjoner" i databasen.
> Jeg har nå passert 50.125 individer registrert, men telleren for siste
> registrerte (uttrykt ved det neste nummeret som kommer opp for en ny person)
> er oppe på 50.796, mao. har jeg 671 tomme poster.
>
> Å holde på å skulle "fylle i alle høla" med spesielle tellere og
> navnsettinger osv. er bare å skape seg unødig administrasjon. Det står
> riktignok i den norske hjelpeteksten at det ikke kan garanteres at tomme
> poster oppfører seg riktig, men etter så lang tid og med så mange som er
> strøket (som regel på grunn av dobbeltregistreringer) kan i alle fall jeg
> fastslå at det ikke er nødvendig å bekymre seg over slike.
>
> Det ser ikke ut til å finnes noen programmessige begrensninger når det
> gjelder tomme poster.
>
> Antallet registrerte individer står nederst på det første bildet, og er
> "nettotallet". Tomme poster blir ikke telt med i det tallet. Det blir altså
> ikke "feil" i opptellingen av individer heller.
>
> Så: Ingen grunn til å bruke tid på å administrere tomme poster. Stryk det
> som skal strykes og bare kjør på videre med registreringene.
>
> John Morten
>
>
>
> -------------------------------
> Om deltagelse paa postlisten, se
> http://home.online.no/~otjoerge/bk/bkmail.htm
> Problemer med selve e-postlista, bruk
> -------------------------------
> To unsubscribe from the list, please send an email to
> with the word 'unsubscribe' without the quotes
> in the subject and the body of the message
>
>
>
>
> -------------------------------
> Om deltagelse paa postlisten, se
> http://home.online.no/~otjoerge/bk/bkmail.htm
> Problemer med selve e-postlista, bruk
> -------------------------------
> To unsubscribe from the list, please send an email to with the word 'unsubscribe' without the quotes in the subject and the body of the message

_________________________________________________________________
Windows Live Spaces er her! Det er enkelt å opprette et eget, personlig webområde.
http://spaces.live.com/signup.aspx


This thread: