BK5forum-L Archives

Archiver > BK5forum > 2010-05 > 1275315691


From: Otto Jørgensen <>
Subject: Re: [BK-Nordic] Amerikansk datoformat
Date: Mon, 31 May 2010 16:21:31 +0200
References: <000e01cb00c6$475ad1d0$d6107570$@no>
In-Reply-To: <000e01cb00c6$475ad1d0$d6107570$@no>


On Mon, 31 May 2010 15:36:30 +0200, "Beryl K. Ramvik"
<> wrote:

>Vil bare si i fra at det er ennå amerikansk format der hvor vi kunne
>skrive ut personer som er endret på ”denne dato eller senere”.
>
>(I Familieark eller personark).
>
>Jeg prøvde MMDDYYYY, men selvsagt ble det blanke ark.
>
>Så prøvde jeg DDMMYYYY, kom det skrevne ark.

Det datoformkatet di bruker er angitt under Oppsett av BK. skillekort
dato. Der er anmerket hvilket format du har valgt å registrere datoene
på.
Det er også retningsgivende for resultatene når du skriver inn datoer
og andre funksjoner i programmet.

Vi du ha et annet format enn det som er angitt under oppsett av
datoformatet under Oppsett av BK, MÅ du konvertere datoformatet til
det du vil skal vises og hvordan du vil skrive inn.

Det burde være rimelig brukbart forklart i hjelpefilen <F1>
--
Otto Jørgensen
http://www.bkwin.info/
All email is checked by NORMAN


This thread: