BK5forum-L Archives

Archiver > BK5forum > 2010-09 > 1285191831


From: Otto Jørgensen <>
Subject: Re: [BK-Nordic] Anonymisere av personer i rapporter
Date: Wed, 22 Sep 2010 23:43:51 +0200
References: <lbp776d79bhl7u5b5gc83so5qh86aas4e9@4ax.com><002501cb5a9d$1a425070$4ec6f150$@no>
In-Reply-To: <002501cb5a9d$1a425070$4ec6f150$@no>


On Wed, 22 Sep 2010 23:28:29 +0200, Hugo Øien <> wrote:

>Jeg har vært inne i hjelpefilen og prøvd å finne hvordan slik anonymisering
>som du nevner utføres (bl.a. i Familieark), men ser ingen løsning på dette.
>Jeg kjører Win 7 og BK 6.4.10.
>Hva overser jeg?

I utgangspunkt har du to valg.
Om du vil ha med alle i databasen eller om du vil begrense utvalget

Her kan du velge hvilke
Velger du hvilke personer, kan du i første omgang velge hvilke grener
personer du vil ha med og her legge til og trekkefra personer

Deretter etter utvalget av personer, kommer du til valg hvor du kan
anomymisere valget,bl.a ved å angi at personen ikke har navn, men
identifiseres ved "lever" og utelate detaljker på personer som er
under en viss alder.
Det er mange muligheter så jeg anbefaler at man ser litt i hjelpefilen
for å få alle detaljene om hva man tar med eller utelater
--
Otto Jørgensen
http://www.bkwin.info/
All email is checked by NORMAN


This thread: