BK5forum-L Archives

Archiver > BK5forum > 2010-09 > 1285690315


From: "Flemming Banzon" <>
Subject: Re: [BK-Nordic] BK 6.4.11 >> sikkerhetskopiering til Vista
Date: Tue, 28 Sep 2010 18:11:55 +0200
References: <A893BBDFF1374550A87169F977EECA9D@GunnarPC><uhu0a69h47dh751cohe6lfa8mmhuq9u3o1@4ax.com><1285592587.1712.2.camel@ubuntu.ubuntu-domain><ib61a6danicivrlahjba7ih0tocsqj00b4@4ax.com><1285611727.1723.4.camel@ubuntu.ubuntu-domain><4674F468062942D8B8F2F148DE37DC8E@larsenprivat><B214682A58AA4489AB3D8C55C0B39882@GunnarPC><CE7DA3D67EBC4727BC8E551BD2A2B21C@erikPC>
In-Reply-To: <CE7DA3D67EBC4727BC8E551BD2A2B21C@erikPC>


Hei igjen !
Kommer tilbake til det med å kopier til ekstern disk.
Fik det ikke til i går, men som sakt gikk jeg over minnepenn og da kom jeg
inn.

I dag her jeg forsøkt tre gange til forskjellige steder på eksterndisken.
ALT fungerte OK og jeg er happy.
Har ingen forklaring på hva der var galt i går, men DATA er DATA med sine
små finurligheter.
(grum i maskineriet).
Vennlig hilsen
Flemming Banzon
dn01006
Reg.bruker av BK6.


----- Original Message -----
From: "Flemming Banzon" <>
To: <>
Sent: Tuesday, September 28, 2010 9:18 AM
Subject: Re: [BK-Nordic] BK 6.4.11 >> sikkerhetskopiering til Vista


> For min del så tok jeg kompeltt kopi over på miunnepen og siden oveførte
> disse til ekstern hardisk.
> Såvel billeder som tekst å nu gikk alt som det skulle, men det kan jo ikke
> være korekt at man må gå om naboen for å komme hjem.
> Vennlig hilsen
> Flemming Banzon
> ----- Original Message -----
> From: "Gunnar Larsen" <>
> To: <>
> Sent: Monday, September 27, 2010 10:32 PM
> Subject: Re: [BK-Nordic] BK 6.4.11 >> sikkerhetskopiering til Vista
>
>
>> Tror jeg har løst problemet, jeg bruker Telenor sikker lagring. i tilleg
>> til
>> mine egne sikkerhetskopier,
>> slettet alle filer i Telenor sikker lagring, og tok sikkerhteskopi til
>> min
>> eksterne hardisk, ingen feilmeldinger
>> Vennlig hilsen
>> Gunnar Larsen
>> ----- Original Message -----
>> From: "Bjørn Rehoff Larsen" <>
>> To: <>
>> Sent: Monday, September 27, 2010 9:45 PM
>> Subject: Re: [BK-Nordic] BK 6.4.11 >> sikkerhetskopiering til Vista
>>
>>
>>> Skudd i blinde:
>>> Er det kommentaren du kar lagt inn til person 18 som ikke kommer med? I
>>> så
>>> fal kontroller om kommentaren ligger på riktig plass lenket til riktig
>>> person.
>>> Bjørn
>>>
>>> ----- Original Message -----
>>> From: "Gunnar Larsen" <>
>>> To: <>
>>> Sent: Monday, September 27, 2010 8:22 PM
>>> Subject: Re: [BK-Nordic] BK 6.4.11 >> sikkerhetskopiering til Vista
>>>
>>>
>>>> Jeg bruker ekstern hardisk til sikkerhetskopiering, har brukt den i
>>>> mange år, ikke sammme, den jeg bruker nå har er på 200 GB, så det er
>>>> ikke plassmangel, problemet oppsto da jeg oppgraderte til 6.4.11 i går,
>>>> tar sikkerhets kopi når jeg har lagt inn nye data.
>>>>
>>>> Gunnar
>>>>
>>>> -----Opprinnelig melding-----
>>>> Fra: Otto Jørgensen <>
>>>> Reply-to:
>>>> Til:
>>>> Emne: Re: [BK-Nordic] BK 6.4.11 >> sikkerhetskopiering til Vista
>>>> Dato: Mon, 27 Sep 2010 15:22:16 +0200
>>>> E-postprogram: Forte Agent 5.00/32.1171
>>>>
>>>> On Mon, 27 Sep 2010 15:03:07 +0200, Gunnar Larsen <>
>>>> wrote:
>>>>
>>>>>Dataene ligger på C:\Brother's Keeper 6\ Data\
>>>>>og oprativsystem er Windows Vista
>>>>
>>>> hvor forsøker du å lage sikkerhetskopieringen til?
>>>> På datamaskinen elller minnepinne eller CD?
>>>> Har du formatert CD?
>>>> Har dette virket før?
>>>> Har du alle administrasjonsrettigheter?
>>>>
>>>> Har du sett det som står om sikkerhetskopiering i hjelpefilen og på
>>>> min hjemmeside?
>>>>
>>>> Den meldingen tyder på at der du forsøker å lage sikkerhetskopiering
>>>> til, er full. Den trenger ikke være det, men andreforhold lan innvirke
>>>> på det du gjør.
>>>> Derfor trenges ALLE opplysninger det spørres etter
>>>>
>>>>
>>>> -------------------------------
>>>> Om deltagelse paa e-postlisten (BK-Nordic), se
>>>> http://home.online.no/~otjoerge/bk/bkmail.htm
>>>> Problemer med e-postlista, bruk
>>>> -------------------------------
>>>> To unsubscribe from the list, please send an email to
>>>> with the word 'unsubscribe' without the
>>>> quotes in the subject and the body of the message
>>>
>>> -------------------------------
>>> Om deltagelse paa e-postlisten (BK-Nordic), se
>>> http://home.online.no/~otjoerge/bk/bkmail.htm
>>> Problemer med e-postlista, bruk
>>> -------------------------------
>>> To unsubscribe from the list, please send an email to
>>> with the word 'unsubscribe' without the
>>> quotes in the subject and the body of the message
>>
>> -------------------------------
>> Om deltagelse paa e-postlisten (BK-Nordic), se
>> http://home.online.no/~otjoerge/bk/bkmail.htm
>> Problemer med e-postlista, bruk
>> -------------------------------
>> To unsubscribe from the list, please send an email to
>> with the word 'unsubscribe' without the
>> quotes in the subject and the body of the message
>
> -------------------------------
> Om deltagelse paa e-postlisten (BK-Nordic), se
> http://home.online.no/~otjoerge/bk/bkmail.htm
> Problemer med e-postlista, bruk
> -------------------------------
> To unsubscribe from the list, please send an email to
> with the word 'unsubscribe' without the
> quotes in the subject and the body of the message


This thread: