BK5forum-L Archives

Archiver > BK5forum > 2011-01 > 1296307560


From: "Jan M. Keus" <>
Subject: Re: [BK-Nordic] Skilsmisse i Holger
Date: Sat, 29 Jan 2011 14:26:06 +0100
References: <2tt7k6hbt0mvesb5trr6fmoeu99linlgpg@4ax.com>
In-Reply-To: <2tt7k6hbt0mvesb5trr6fmoeu99linlgpg@4ax.com>


Jeg bruker ikke BK så mye, kun i forbindelse med slektsbok utskrift, og
overfører da mine data via GEDCOM fra mitt primærprogram Holger til BK.
Og det er akkurat i Holger at de har "løst" problemet med ekteskap slutt. I
og med at de har gitt mulighet å innføre en sluttdatum ved siden av vielses
datum. Der har man mulighet i å oppgi exact datum, cirka datum, føre datum,
efter datum, uppskattat datum, åldersuppgift datum, dølt datum. (jeg har
litt problem å finne de rette norske ord).
JanM-----Opprinnelig melding-----
Fra: [mailto:] På
vegne av Otto Jørgensen
Sendt: 29. januar 2011 12:24
Til: BK-Nordic
Emne: [BK-Nordic] Skilsmisse

Innlegg fra bruker

Så vedt jeg kan se, er det i rapportene fortsatt umulig å vise at en
person er skilt.

Det er ganske provoserende for de fleste å oppleve at man er oppført
som gift 20 år etter en skilsmisse.

I BK er det mulig å vise skilsmisse i hendelser, men det blir bare
ikke vist i rapportene.

Samboerskap blir vist, ny partner blir vist, men en som blir værende
alene eller en skilsmisse blir aldri kvitt sin gamle partner!

Jeg tok dette opp for noen år siden, også med BK sentralt, og hadde
vel forventet at de hadde funne en løsning nå.

(Jeg skal forberede et slektstreff til sommeren, og vurderer alvorlig
å eksportere databasen til et annet system på grunn av dette.)
_______________-

Svar:
Jeg vet ikke hvilken versjon av programmet du bruker.

Men jeg tror at Skilsmisse i de fleste tilfeller har vært litt
problematisk å vise i visse kombinasjoner hvis man f.eks mangler dato,
men dette skulle være mer eller mindre løst.

Man må huske å markere at et par er skilt og også si at dette skal
vises.
--
Otto Jørgensen
http://www.bkwin.info/
All email is checked by NORMAN

-------------------------------
Om deltagelse paa e-postlisten (BK-Nordic), se
http://www.bkwin.info/
Problemer med e-postlista, bruk
-------------------------------
To unsubscribe from the list, please send an email to
with the word 'unsubscribe' without the quotes
in the subject and the body of the messageThis thread: