BK5forum-L Archives

Archiver > BK5forum > 2011-01 > 1296415723


From: "Arnstein Hetland" <>
Subject: Re: [BK-Nordic] Skilsmisse i Anetre
Date: Sun, 30 Jan 2011 20:28:43 +0100
References: <2tt7k6hbt0mvesb5trr6fmoeu99linlgpg@4ax.com> <COL124-W2074B85B69106F2960203FEEE00@phx.gbl> <000001cbbfee$c7b79510$5726bf30$@no> <es79k6lbasqk2hljskgkalfphajqitc95i@4ax.com> <000001cbc081$16d2d0a0$447871e0$@no><jo8bk658g0o7ub8iet1avqo7rirq8r7skh@4ax.com>
In-Reply-To: <jo8bk658g0o7ub8iet1avqo7rirq8r7skh@4ax.com>


Hei,
Det er det vanlige anetreet.
Jeg ønsker bare å kunne vise at Gerd og Rolf er skilt.
Tusenvis av BK-brukere må nødvendigvis ha hatt dette behovet før meg!
Mvh/ Arnstein Hetland

-----Opprinnelig melding-----
Fra: [mailto:] På
vegne av Otto Jørgensen
Sendt: 30. januar 2011 18:45
Til:
Emne: Re: [BK-Nordic] Skilsmisse i Anetre

On Sun, 30 Jan 2011 14:24:56 +0100, "Arnstein Hetland"
<> wrote:

>Hei,
>
>Jeg ønsker å bruke den grafiske fremstillingen av anetre, vist nedenfor i
>enkel "grafikk".
>
>Gerd og Rolf er skilt, men de vises ikke i anetreet, selv om jeg altså har
>lagt inn hendelsen "Skilt".
>
>Jeg mener dette er både merkelig og provoserende. Alle familier har jo par
>som er skilt.
>
>Er takknemlig for en løsning på problemet.
>
>
>Margit ------- Anne
>g. Johan . g. Kåre
> .
> . Gerd
> . g. Rolf
> .
> . Rosandra
> g. Jarle
>
>

Jeg tolker deg slik at det er i grunnen det vanlig antreet du tenker
på. Her kan du legge inn en hendelse eller skal jeg si beskrivelse
f.eks. Bosted.
Men jeg tar poenget (tror jeg) og sender et forslag videre.
--
Otto Jørgensen
http://www.bkwin.info/
All email is checked by NORMAN

-------------------------------
Om deltagelse paa e-postlisten (BK-Nordic), se
http://www.bkwin.info/
Problemer med e-postlista, bruk
-------------------------------
To unsubscribe from the list, please send an email to
with the word 'unsubscribe' without the quotes
in the subject and the body of the message
This thread: