BUITENPOSTEN-L Archives

Archiver > BUITENPOSTEN > 2005-08 > 1125038640


From: "Paul Bosman" <>
Subject: Genealogiese kopkrapper
Date: Fri, 26 Aug 2005 08:44:13 +0200


Dagsê Vriende

Hier onder is ‘n brief aan die Weesheer wat my ‘n slapelose nag besorg
het. Miskien is daar iemand wat raad het met hierdie deurmekaarspul.
Onderaan die brief is ‘n paar leidrade (of dalk misleidings).

Wie was Susanna Gertruyda VERSTER nou eintlik?


Lydenburg

19 Augustus 1889

Weesheer te Pretoria

Twee maanden geleden sterf een schoonzuster van my te
Johannesburg met name Susanna Gertruyda Verster, gehuud met een
Amerikaanshe Heer met name Charles Leicester ( van New York, VSA) Mag ik
Uls(?) vriendelyk verzoeken om navraag(?) te doen ten behowe van haar
zuster(?) de weduwee Ryno J L Verster by my thans woonachtig.

Mos(?) Du(?) Dienaar
?????????
Feite:
1.Daar is net een Ryno J L VERSTER wat in hierdie tydgleuf inpas
en dis Ryno Johannes Louis VERSTER.
2.RJLV se enigste vrou (dus genoemde weduwee in brief) is
Catharina Johanna Petronella CARR(dus SGV se suster)
3.CJPC (en dus SGV)se ma se naam is Geertruyda Susanna RICHTER,
dieselfde name net omgekeer van ons meisie s’n.
4.Die pa van dié twee meisies is Archibald CARR.
5.Ryno JL het nie ‘n broer gehad wat met ‘n Gertruyda Susanna
getroud was nie, sover my inligting strek. Maar vir een van sy broers,
Willem Johannes Jooste VERSTER, het ek geen sterf- of trou-inligting oor
nie.

Vrae:
1.Die briefskrywer (wie se naam vir my onleesbaar is - ek het ‘n
foto van die brief) sê SGV is sy skoonsuster. Dit kan dus sy broer se
vrou of sy vrou se suster wees.
2.Hoe kom Susanna Gertruyda aan die van VERSTER? Was dit dalk uit
‘n tweede huwelik? (dalk met Willem Johannes Jooste VERSTER?)
3.Wat is die verwantskap tussen die briefskrywer en die weduwee
van RJL VERSTER (was dit dalk sy vrou, haar tweede huwelik, sy woon
immers tans by hom?)
4.Wat was die doel van die brief? Miskien om sy “ryk” skoonsuster
se nalatingskap te bekom?

Eintlik het ek my oplossing van die probleem hierbo ingeweef, maar dit
kan verkeerd wees; ek hoop julle kan die feite objektief evalueer en my
van raad bedien.

Groetnis
Paul D Bosman
-----------------------
my grootjies:BOSMAN / DE VILLIERS / VERSTER / DE KLERK / FROST / VON
BENECKE / SYMINGTON / PIENAAR
Ria s'n BURGER / MOSTERT / MOSTERT / BRAND / KRUGER / VORSTER / KUHN /
BREDENHAHN
Posbus 1787 Rayton 1001
012 802 1009 en 082 851 4039
<>This thread: