BUITENPOSTEN-L Archives

Archiver > BUITENPOSTEN > 2007-06 > 1181896523


From: "Daniel Jacobs" <>
Subject: Re: [BP] Kopiereg: Wat dink die lysteraars?
Date: Fri, 15 Jun 2007 10:35:23 +0200
References: <3E228D22B9585648A2E1B0CDAC03DA2D0162710C@V058EMLFFE002.ds1.ad.absa.co.za>
In-Reply-To: <3E228D22B9585648A2E1B0CDAC03DA2D0162710C@V058EMLFFE002.ds1.ad.absa.co.za>


Beste Vriende

Ek dink die oplossing vir die probleem is om "voetnotas" in die genealogiese
program wat jy gebruik te maak en dit dan saam met die publikasie beskikbaar
te stel, omdat dit verseker onmoontlik om al die verwysings te publiseer.
Soos reeds genoem is dit ter wille van die toekomstige navorsers se
kontrollering van feite (en natuurlik ook erkenning van die bron) egter
belangrik om die bron/bronne van elke brokkie inligting iewers
neergepen/neergetik te hê.

Neem ook die gevalle waar jy soms konflikterende inligting het. Met die
samestelling van my Vosloo register het ek in een geval drie verskillende
geboortedatums vir 'n persoon gehad. 'n Mens kan dan jou argumente oor
watter datum jy as die mees waarskynlike korrek beskou in jou elektroniese
kopie hê, terwyl jy in jou gepubliseerde weergawe 'n keuse maak vir die mees
waarskynlik korrekte datum of indien dit nie te veel plek gaan inneem nie
net die inligting met hulle verskillende bronne kan gee. Met konflikternde
datums moet mens miskien maar altyd die verskillende datums in jou
gepubliseerde weergawe gee - iets wat egter met spelling-variasies van name
nie altyd moontlik is nie.

Groete

Daniel Jacobs
www.gendata.co.za


On 6/15/07, <> wrote:
>
>
> Beste Elmien en andere,
>
> Ek het regtig nie 'n probleem met wat daar gesê word oor bronne, kopiereg
> ens. nie, ook nie dat bron aanhalings volledig moet wees nie.
>
> Dit is egter vir my onmoontlik om dit wat op my rekenaar teenoor elke
> individu verskyn in die boek druk, dood eenvoudig, dan maak dit my boek 2 x
> so dik en heeltemal onprofessioneel om te lees.
>
> Kortom, ek gebruik SLEGS 'n algemene BRON verwysing na die dokument op die
> end. Ook geen persoon se naam as ek iets direk ontvang nie, slegs 'n
> algemene verwysing na inligting ontvang d.m.v. telefoniese gesprek, e-pos
> ens.
>
> As die nageslag nie van my werk hou nie, mag hulle dit met groot liefde
> oordoen. Meer nog, dan kan foute reggestel word want ek weet ek maak baie,
> al sien die oë reg, tik ek miskien verkeerd
>
> Neem bv. die VAN DER MERWE boek, die indeks en foto's is al klaar op 'n
> aparte CD, dus as daar nog van voetnota's ens by elke feit moes wees, sal
> dit mees as 3 sulke boeke gewees het as die inhout alles in boekvorm gedruk
> sou wees.
>
> Die praktiese uitvoering van al die sake is eenvoudig vir my 'n GROOT
> probleem
>
> Hendrik LOUW
>
> ___________________________________________________________
>
> Important Notice:
> Authorised Financial Services Provider
>
> Important restrictions, qualifications and disclaimers
> ("the Disclaimer") apply to this email. To read this click on the
> following address or copy into your Internet browser:
>
> http://www.absa.co.za/disclaimer
>
> The Disclaimer forms part of the content of this email in terms of
> section 11 of the Electronic Communications and Transactions
> Act, 25 of 2002.
>
> If you are unable to access the Disclaimer, send a blank e-mail
> to and we will send you a copy of the
> Disclaimer.
>
>
> -------------------------------
> To unsubscribe from the list, please send an email to
> with the word 'unsubscribe' without the
> quotes in the subject and the body of the message
>This thread: