BUITENPOSTEN-L Archives

Archiver > BUITENPOSTEN > 2007-06 > 1181996770


From: "Elmien Wood" <>
Subject: [BP] Kopiereg: Wat dink die lysteraars?
Date: Sat, 16 Jun 2007 14:26:10 +0200


Elektroniese Inligting: Afdwingbaarheid van erkenning

Samuel wys op 'n belangrike aspek, naamlik dat die persoon wat by 'n poslys aansluit, die gebruiksbepalinge moet lees. Ek aanvaar dit as 'n baie goeie beginsel, 'n soort waarskuwing aan die mense wat bydraes lewer, en ook as beskerming vir die lyseienaars. Dit verskil van poslys tot poslys.

Ek egter het geen idee oor gesproke inligting nie. In sekere gevalle sou 'n mens seker dit graag self in jou register wou inskryf, in ander gevalle dien brokkies as 'n lokmiddel vir familielede om bydraes te lewer.

Anekdotes en voorbeelde kan verkeerd verstaan word, maar ek dink die volgende behoort die beginsel te illustreer.

As 'n mens die naam van die skip het waarmee jou stamvader na die Kaap gekom het, is dit makliker om volle besonderhede oor die reis hierheen te bekom as slegs met sy naam en van.

As ek iets oor die Kaapse rebelle kry, is daar gaan verdere besonderhede nie, dit bly slegs 'n brokkie inligting en word gebruik as lokmiddel en ek gee glad nie om as dit versprei word nie.

Aan die ander kant gee die naam van die stamvader se skip, baie addisionele inligting. Op die web kan 'n mens die datum van die vaart kry en die rang van die persoon. Wanneer die uittreksel uit die Skeepsoldyboek vanaf Den Haag aangeskaf word, kry 'n mens nog meer besonderhede. In geval van die skip, sou 'n mens dan baie versigtiger moet om die inligting bekend te maak. iVeral as 'n publikasie oor die stamvader beplan word.

Sou 'n mens dit 'n "caveat" of waarskuwing kan noem? In sekere gevalle is dit feitlik onmoontlik om eienaarskap van inligting te bewys, en wanneer die inligting vryelik beskikbaar gestel word, het 'n mens geen beheer meer daaroor nie. (Elektronies sowel as mondeling.)

Groete
Elmien


This thread: