BUITENPOSTEN-L Archives

Archiver > BUITENPOSTEN > 2008-12 > 1229959901


From: "P Marx" <>
Subject: [BP] [Koerant] Die Burger Oos-Kaap 22 Des 2008
Date: Mon, 22 Dec 2008 17:31:41 +0200


In Memoriam
ALBERTS, Zee Katrien. Vandag een jaar oorlede. Hekkie, kinders, kleinkinders.
(Die Burger Oos-Kaap 22/12/2008)

Sterfgevalle
PIO (AO, SANDF), John. +Donderdag 18 Des 2008 na lang siekbed. Eggenote, kinders, kleinkinders,
agterkleinkinders. Begrafnisdiens Dinsdag 23 Des 2008 14:00 Hoogland NG Kerk, Charlo.
Forest Hill-begraafplaas. (Die Burger Oos-Kaap 22/12/2008) Alfred Jones AVBOB P.E. 041 484 2731

VAN RENSBURG, Hester. Begrafnisdiens Dinsdag 23 Des 2008 15:00 NG Kerk Sydenham.
Forest Hill-begraafplaas. (Die Burger Oos-Kaap 22/12/2008) First Avenue Funeral Home 041 581 5028

Hester Marx Loerie


This thread: