BUITENPOSTEN-L Archives

Archiver > BUITENPOSTEN > 2009-10 > 1256155723


From: Daniel Jacobs <>
Subject: [BP] VANDAG IN DIE GESK.: HET VAN ONS HUGENOTE VOOROUERS DITOORWEEG OM KATOLIEKE TE WORD?
Date: Wed, 21 Oct 2009 22:08:43 +0200


Beste Vriende

Op 21 Oktober 1712 sterf Guy Tachard 'n Jesuitiese (en dus
Rooms-Katolieke) wetenskaplike  en sendeling in Indië. Vanaf 31 Mei
tot 7 Junie 1685 doen hy die Kaap aan. Hy en van sy kollegas word
toegelaat om 'n sterrewag in te rig in die sogenaamde "plesierhuis" in
die
Kompanjiestuin. Dit was geleë op dieselde plek waar Tuynhuis vandag geleë is.

Met hulle waarnemings is die Jesuite in staat gestel om die
lengtegraad van die Kaap vas te stel. Dit sou van waarde wees vir
Nederlandse stuurmanne. In reisverhale gee hy heelwat inligting oor
die Kaap wat hy by nog geleenthede aangedoen het. Hy was o.a. ook
vanaf 21 April tot 1 Mei 1688 aan die Kaap toe verskeie Nederlandse
skepe met Hugenoote op
pad na die Kaap en Batavia in Tafelbaai arriveer. Die verwysing na
Hugenote wat ook na Batavia verhuis het is vir my interessant en ek
sal graag wil weet of ander navorsers meer van hulle en hulle nasate
weet?

Hy noem ook in een van sy geskrifte dat hy by van die Hugenote aan die
Kaap en in Batavia verneem het dat hulle, hulle geloof wou prysgee,
maar deur druk van allerlei aard verhoed is om om dit te doen. Het
enige van julle al daarvan gehoor?!

Groete

Daniel Jacobs


This thread: