BUITENPOSTEN-L Archives

Archiver > BUITENPOSTEN > 2009-10 > 1256486904


From: "Jean Redelinghuys" <>
Subject: Re: [BP] VANDAG IN DIE GESK.: HET VAN ONS HUGENOTEVOOROUERSDITOORWEEG OM KATOLIEKE TE WORD?
Date: Sun, 25 Oct 2009 18:08:24 +0200
References: <140e31ab0910211308m628f073m8266db8f81962be0@mail.gmail.com><!~!UENERkVCMDkAAQACAAAAAAAAAAAAAAAAABgAAAAAAAAACd6SHkfnhU2pBetjLkJLvcKAAAAQAAAAZxtKexfKU0WSK2AzeTMhyQEAAAAA@mjsjordaan.co.za><140e31ab0910230426y48590d47x8137efa3741b23e1@mail.gmail.com><229067.17996.qm@web111203.mail.gq1.yahoo.com>
In-Reply-To: <229067.17996.qm@web111203.mail.gq1.yahoo.com>


Beste Daniel

Ek het intussen op
www.dieoratorium.org/index.php?module=htmlpage ’n Kort Geskiedenis van die
Katolieke Kerk in Suid-Afrika - Deel I verwysings na Tachard gevind , maar
dit blyk dat sy kontak,
met Katolieke meer oor bestaande Rooms Katolieke gegaan het.(slawe, Franse,
Duitsers, Portugese, Spanjaarde, Nederlanders en Indiërs). Volgens die bron
was Tachard hier in 1685
terwyl die eerste Hugenote eers 1688 hier aangekom het ?
.
Hierdie is interessant want dit vertel iets van ons astronomiese skiedenis
en ek het maar onlangs uitegevind dat nog n katoliek ,
die ,Franse abbé Nicolas de la Caille (1713-1762) het op 19 April 1751 in
die Kaap aangekom om sterrekundige waarnemings te doen. Hy het gedurende 'n
periode van minder as twee jaar meer as 10 000 sterre in die suiderhemel
aangeteken, en die name van 14 nuwe konstellasies toegeken, waarvan een
Tafelberg (Mons Mensae) was'. Wanneer n mens op die toer deur die sterrewag
in Obsevatory
Kaap gaan , waar daar n omvangryke biblioteek is , vertel hulle n mens
gewoonlik van mense soos de la Caille en Suid-Afrikaners wat in Observatory
belangrike waarnemings gedoen het.

Vir die wat belangstel , kyk na
www.saao.ac.za/assa/html/his-astr-lacaille.html Sowel as n gedeelte uit
Getaway www.getaway.co.za/content/getaway/magazine/print.asp?id.
Wat De La Caille in die konteks wat Daniel n vraag gestel het , interessant
maak ,is dat hy wel met die volgende geslag Hugenote kontak gemaak het , en
gerapporteer het
dat weinige nog Frans kon praat of lees.

Jean

From: "Sylvester Rascher" <>
To: <>
Sent: Saturday, October 24, 2009 5:26 PM
Subject: Re: [BP] VANDAG IN DIE GESK.: HET VAN ONS HUGENOTE
VOOROUERSDITOORWEEG OM KATOLIEKE TE WORD?


> Beste Daniel
>
> Met betrekking tot die vraag of ons Hugenote stamouers hewig protestants
> (anti-katoliek) en onkreukbaar in hul protestantse geloofsoortuiging was?
>
> Miskien is dit nie vir ons moontlik om hieroor ‘n uitspraak te maak nie
> omdat ons, sover ek weet, nie oor spesifieke bewysbare inligting beskik
> oor hoe ‘n spesifieke Suid-Afrikaanse Hugenoot stamouer as gevolg van sy
> of haar geloofsoortuiging vervolg is en hoe hy of sy toe gevlug het nie.
> Dit sal natuurlik goed wees as mens meer nawysbare inligting hieroor kan
> bekom indien sodanige inligting wel reeds opgedelf is.
>
> Tot tyd en wyl ons wel oor sulke spesifieke inligting beskik, kan dit
> egter nie uitgesluit word dat baie Hugenote ook maar hul mantel na die
> wind gedraai het nie. Dit sal dan ook nie baie maklik wees om die teorie
> te weerle dat baie Hugenote eintlik maar meerendeels om ekonomiese redes
> na die destyds meer welvarende lande soos Holland getrek het nie (nie
> gevlug het nie).
>
> ‘n Goeie voorbeeld van hoe ‘n destydse Protestant weer Katoliek geword het
> is te vinde in die lewengeskiedenis van die Potestantse Hugenootleier
> Hendrik van Navarre, later Koning Hendrik IV van Frankryk . Vir jare lank
> het hy as hoofleier van die Hugenote teen die Katolieke geveg,maar toe hy
> uiteindelik moes kies tussen die title as kampvegter vir die Hugenote, as
> Protestant, of die title as Koning van Frankryk as Katoliek, het hy gou
> Katoliek en natuurlik ook koning geword.
>
> Hy was darem toe as Katoliek polities gematig en juis aan hom was die Edik
> van Nantes van 1598 wat aan die Hugenote ‘n mate van beskerming gebied het
> te danke.
>
> Groete
> Rassie
>
>
>
> ________________________________
> From: Daniel Jacobs <>
> To:
> Sent: Fri, October 23, 2009 2:26:39 PM
> Subject: Re: [BP] VANDAG IN DIE GESK.: HET VAN ONS HUGENOTE VOOROUERS
> DITOORWEEG OM KATOLIEKE TE WORD?
>
> Hallo Marthinus
>
> Dankie vir die boodskap. Dit is reg so, wat my egter baie interesseer
> is dat Guy Tachard beweer het dat van die Hugenote aan die Kaap - ook
> van die wat na Batavië verhuis het (ek het ook nie geweet van hulle is
> Batavië-toe nie!!) - genoem het dat hulle wou terugkeer (of is dit
> dalk terug-bekeer?!) na die Katolisisme. Vandat ek my verstand kom kry
> het, het o.a. my Pa van tyd tyd verwys na ons afkoms van die Hugenote
> (o.a. via Pierre Jacob, Jacques Malan ens).
>
> Daar is natuurlik in 'n baie positiewe gesindheid na hulle verwys, dat
> hulle bereid was om vir hulle geloof te vlug (en by implikasie dat ons
> ook bereid moet wees om lyding te verduur vir ons geloof). Nou lees ek
> dat van die Hugenote dalk nie so ernstig was oor hulle geloof as wat
> ek altyd gedink het nie. Nie dat almal van hulle natuurlik Engeltjies
> was nie. Was dit bv. nie die Hugo-stamvader wat bekend was vir sy
> humeur nie?!
>
> Groete
>
> Daniel
> www.gendata.co.za
>
> 2009/10/22 Dr MJS Jordaan <>:
>>
>> Beste Daniel
>>
>> Vir die Hugenote in Frankryk was dit die keuse waarvoor hul te staan
>> gekom
>> het
>> Groete
>> marthinus
>>
>>
>> Dr MJS Jordaan (PhD)
>> www.mjsjordaan.co.za
>> Sel: 084 577 3226
>> Faks: 0866 949 418
>>
>> B&B @ Bloem:
>>
>> Marthinus Jordaan Eiendomme/Properties:
>>
>> Erfenistoerisme / Heritage tourism:
>>
>> Genealogie en navorsing / genealogy and research:
>>
>>
>> Posbus 11 905, Universitas. RSA 9321
>>
>>
>> -----Original Message-----
>> From: Daniel Jacobs [mailto:]
>> Sent: Wednesday, October 21, 2009 10:09 PM
>> To: BUITENPOSTEN
>> Cc: sagenealogie
>> Subject: [BP] VANDAG IN DIE GESK.: HET VAN ONS HUGENOTE VOOROUERS
>> DITOORWEEG
>> OM KATOLIEKE TE WORD?
>>
>> Beste Vriende
>>
>> Op 21 Oktober 1712 sterf Guy Tachard 'n Jesuitiese (en dus
>> Rooms-Katolieke) wetenskaplike en sendeling in Indië. Vanaf 31 Mei
>> tot 7 Junie 1685 doen hy die Kaap aan. Hy en van sy kollegas word
>> toegelaat om 'n sterrewag in te rig in die sogenaamde "plesierhuis" in
>> die
>> Kompanjiestuin. Dit was geleë op dieselde plek waar Tuynhuis vandag geleë
>> is.
>>
>> Met hulle waarnemings is die Jesuite in staat gestel om die
>> lengtegraad van die Kaap vas te stel. Dit sou van waarde wees vir
>> Nederlandse stuurmanne. In reisverhale gee hy heelwat inligting oor
>> die Kaap wat hy by nog geleenthede aangedoen het. Hy was o.a. ook
>> vanaf 21 April tot 1 Mei 1688 aan die Kaap toe verskeie Nederlandse
>> skepe met Hugenoote op
>> pad na die Kaap en Batavia in Tafelbaai arriveer. Die verwysing na
>> Hugenote wat ook na Batavia verhuis het is vir my interessant en ek
>> sal graag wil weet of ander navorsers meer van hulle en hulle nasate
>> weet?
>>
>> Hy noem ook in een van sy geskrifte dat hy by van die Hugenote aan die
>> Kaap en in Batavia verneem het dat hulle, hulle geloof wou prysgee,
>> maar deur druk van allerlei aard verhoed is om om dit te doen. Het
>> enige van julle al daarvan gehoor?!
>>
>> Groete
>>
>> Daniel Jacobs
>>
>>
>>
>>
>>
>> -------------------------------
>> To unsubscribe from the list, please send an email to
>> with the word 'unsubscribe' without the
>> quotes in the subject and the body of the message
>>
>
>
>
> --
> www.gendata.co.za
>
>
> -------------------------------
> To unsubscribe from the list, please send an email to
> with the word 'unsubscribe' without the
> quotes in the subject and the body of the message
>
>
>
>
>
> -------------------------------
> To unsubscribe from the list, please send an email to
> with the word 'unsubscribe' without the
> quotes in the subject and the body of the message


This thread: