BUITENPOSTEN-L Archives

Archiver > BUITENPOSTEN > 2009-10 > 1256542229


From: Scott Kotze <>
Subject: Re: [BP] VANDAG IN DIE GESK.: HET VAN ONS HUGENOTE VOOROUERSDITOORWEEG OM KATOLIEKE TE WORD?
Date: Mon, 26 Oct 2009 00:30:29 -0700 (PDT)
References: <140e31ab0910211308m628f073m8266db8f81962be0@mail.gmail.com><!~!UENERkVCMDkAAQACAAAAAAAAAAAAAAAAABgAAAAAAAAACd6SHkfnhU2pBetjLkJLvcKAAAAQAAAAZxtKexfKU0WSK2AzeTMhyQEAAAAA@mjsjordaan.co.za><140e31ab0910230426y48590d47x8137efa3741b23e1@mail.gmail.com>
In-Reply-To: <140e31ab0910230426y48590d47x8137efa3741b23e1@mail.gmail.com>


Daniel,
Dis baie interessant om almal se menings te hoor. Ek dink mens moet egter ook kyk na die persoon wat hierdie stelling maak. As
Jesuit sal hy beslis bevooroordeeld wees en graag die Roomse kerk bevorder.
Net 'n gedagte.
Groete,
Scott
________________________________
From: Daniel Jacobs <>
To:
Sent: Fri, October 23, 2009 1:26:39 PM
Subject: Re: [BP] VANDAG IN DIE GESK.: HET VAN ONS HUGENOTE VOOROUERS DITOORWEEG OM KATOLIEKE TE WORD?

Hallo Marthinus

Dankie vir die boodskap. Dit is reg so, wat my egter baie interesseer
is dat Guy Tachard beweer het dat van die Hugenote aan die Kaap - ook
van die wat na Batavië verhuis het (ek het ook nie geweet van hulle is
Batavië-toe nie!!) - genoem het dat hulle wou terugkeer (of is dit
dalk terug-bekeer?!) na die Katolisisme. Vandat ek my verstand kom kry
het, het o.a. my Pa van tyd tyd verwys na ons afkoms van die Hugenote
(o.a. via Pierre Jacob, Jacques Malan ens).

Daar is natuurlik in 'n baie positiewe gesindheid na hulle verwys, dat
hulle bereid was om vir hulle geloof te vlug (en by implikasie dat ons
ook bereid moet wees om lyding te verduur vir ons geloof). Nou lees ek
dat van die Hugenote dalk nie so ernstig was oor hulle geloof as wat
ek altyd gedink het nie. Nie dat almal van hulle natuurlik Engeltjies
was nie. Was dit bv. nie die Hugo-stamvader wat bekend was vir sy
humeur nie?!

Groete

Daniel
www.gendata.co.za

2009/10/22 Dr MJS Jordaan <>:
>
> Beste Daniel
>
> Vir die Hugenote in Frankryk was dit die keuse waarvoor hul te staan gekom
> het
> Groete
> marthinus
>
>
> Dr MJS Jordaan (PhD)
> www.mjsjordaan.co.za
> Sel:    084 577 3226
> Faks: 0866 949 418
>
> B&B @ Bloem:
>
> Marthinus Jordaan Eiendomme/Properties:
>
> Erfenistoerisme / Heritage tourism:
>
> Genealogie en navorsing / genealogy and research:
>
> Posbus 11 905, Universitas. RSA 9321
>
>
> -----Original Message-----
> From: Daniel Jacobs [mailto:]
> Sent: Wednesday, October 21, 2009 10:09 PM
> To: BUITENPOSTEN
> Cc: sagenealogie
> Subject: [BP] VANDAG IN DIE GESK.: HET VAN ONS HUGENOTE VOOROUERS DITOORWEEG
> OM KATOLIEKE TE WORD?
>
> Beste Vriende
>
> Op 21 Oktober 1712 sterf Guy Tachard 'n Jesuitiese (en dus
> Rooms-Katolieke) wetenskaplike  en sendeling in Indië. Vanaf 31 Mei
> tot 7 Junie 1685 doen hy die Kaap aan. Hy en van sy kollegas word
> toegelaat om 'n sterrewag in te rig in die sogenaamde "plesierhuis" in
> die
> Kompanjiestuin. Dit was geleë op dieselde plek waar Tuynhuis vandag geleë
> is.
>
> Met hulle waarnemings is die Jesuite in staat gestel om die
> lengtegraad van die Kaap vas te stel. Dit sou van waarde wees vir
> Nederlandse stuurmanne. In reisverhale gee hy heelwat inligting oor
> die Kaap wat hy by nog geleenthede aangedoen het. Hy was o.a. ook
> vanaf 21 April tot 1 Mei 1688 aan die Kaap toe verskeie Nederlandse
> skepe met Hugenoote op
> pad na die Kaap en Batavia in Tafelbaai arriveer. Die verwysing na
> Hugenote wat ook na Batavia verhuis het is vir my interessant en ek
> sal graag wil weet of ander navorsers meer van hulle en hulle nasate
> weet?
>
> Hy noem ook in een van sy geskrifte dat hy by van die Hugenote aan die
> Kaap en in Batavia verneem het dat hulle, hulle geloof wou prysgee,
> maar deur druk van allerlei aard verhoed is om om dit te doen.  Het
> enige van julle al daarvan gehoor?!
>
> Groete
>
> Daniel Jacobs
>
>
>
>
>
> -------------------------------
> To unsubscribe from the list, please send an email to with the word 'unsubscribe' without the quotes in the subject and the body of the message
>--
www.gendata.co.za


-------------------------------
To unsubscribe from the list, please send an email to with the word 'unsubscribe' without the quotes in the subject and the body of the message


This thread: