BUITENPOSTEN-L Archives

Archiver > BUITENPOSTEN > 2010-02 > 1266299543


From: "Johan Pottas" <>
Subject: Re: [BP] Khoi/San voorouer MtDNA
Date: Tue, 16 Feb 2010 07:52:23 +0200


Andre

Klaasvoogdsrivier is wel vernoem na Claus VOOGD/VOIGT die pa van
Elizabeth VOOGD. Hy was 'n jagter indiens van die VOC en klaarblyklik
het hy ook opdrag gehad om teen die Khoi/San op te tree vanaf die VOC en
het hyself 'n verhouding gehad met een van hul vrouens, praat van
konflik van belange. Elizabeth is die eerste Khoi/San "halfslag" as jy
dit so wil noem wat haar herkoms bepaal is deur MtDNA toetsing. Daar is
geen klinkklare papierspoor soos in die geval van Pieternella VAN
MEERHOF nie. Al papierspoor wat ek kon opspoor is dat haar "man" in twee
testamente verklaar dat sy vrou "als met nie gehuwd is" en dan "een
vrije Bastradin" dus, kon ek met redelike sekerheid weet dat Elizabeth
eerstens beslis van nie-Europese herkoms was en tweedens dat sy en haar
"man" Diederik NIEMANN nooit getroud was nie, hoewel hulle 9 kinders
gehad het! Dus is daar bitter min nuut in vandag se samelewing wat nie
reeds voorheen gebuer het nie, behalwe dat 'n saamleef veerhouding hier
dalk 'n leeftyd geduur het.

Ek was gelukkig dat 'n vroulike nasaat op een van die vroulike
afstammingslyn my in 2008 gekontak het en vrae gevra het oor Elizabeth
en sy het toe gemeld dat sy 'n MtDNA toets laat doen het en nog nie
uitslae ontvang het nie. Vir die storie kan jy gerus MAIORES 3 van 2008
gaan lees, van wat haar persoonlike gevoelens was toe ek haar aanvanklik
die nuus oor Elizabeth se gemengde herkoms vertel het, wel ek was ook
verras oor haar ware herkoms toe die uitslae wel gekom het, ek was
aanvanklik van mening dat sy van Oosterse heerkoms was en nou ja nou is
het ek ook Afrika wortels in my deurmekaar voorgeslag wat ook wel 'n
klompie slavinne andersins insluit. Ek weet egter dat ek ek niks verder
as Elizabeth VOOGD se ma wat net bekend is onder twee name in daardie
rigting sal vorder nie, daar sal nie iewers 'n slawe verkooptransaksie
wees en ook nie die moontlikheid van verdere opvolgwerk wees in een of
ander Oosterse land waar daar moontlik 'n papierrekord kan wees nie.


So ek het nou in die laaste jaar of wat my aandag daaraan begin wy om
Elizabeth se nageslag aan te teken en dit is 'n baie interesante verhaal
met vele kinkels en verbasing/stomheid/ontkenning en nog vele ander
reaksies onder haar nageslag as ek hulle opspoor en inlig dat daar
iewers sowat 6 tot 9 geslagte gelede 'n "Boesman" in hul voorgeslagte
is. Party soos my pa lag net baie lekker en sĂȘ: "Onthou ons het na
Afrika gekom saaklik as soldate/matrose en hier was nou nie juis
Europese meisies nie, dus wat verwag jy?" ander raak woedend vir my.

Groete


Johan J Pottas IKT / ICT
Universiteit Vrystaat / University Free State
Tel: +27-51-401-2767 werk
Tel: +27-51-522-7329 huis
Tel: +27-82-569-3727 sel
Faks: +27-51-401-2765 werk
Posbus 34559, Faunasig, 9325_____________________________________________________________________

University of the Free State: This message and its contents are subject to a disclaimer.
Please refer to http://www.ufs.ac.za/disclaimer for full details.

Universiteit van die Vrystaat:
Hierdie boodskap en sy inhoud is aan 'n vrywaringsklousule onderhewig.
Volledige besonderhede is by http://www.ufs.ac.za/vrywaring beskikbaar.
_____________________________________________________________________


This thread: