BUITENPOSTEN-L Archives

Archiver > BUITENPOSTEN > 2010-05 > 1274420878


From: "Johan Pottas" <>
Subject: [BP] THOMPSON/BEKKER/LOTTERING/WELTHAGEN/ALLEN/ELLEN
Date: Fri, 21 May 2010 07:47:58 +0200


Dag almal

Kan iemand dalk help met die THOMPSON clan? Ek vind nie enige
sterfkennisse van die persone nie.

285. THOMPSON, John, * Skotland x BEKKER, Hester Susanna.

285a. THOMPSON, John George, * Richmond, Yorkshire, England c. 1826 +
Brakfontein, Bethlehem 20.10.1887 (VAB T200/1887) sv William THOMPSON x
NN.

285b. THOMPSON, Thomas Paul, * 1832 x Boshof 04/09/1860 LOTTERING,
Catharina Johanna, * 1834.

285c. THOMPSON, William Charles * c. 1839, messelaar v Roodebult,
Smithfield x Smithfield 18/11/1864 WELTHAGEN, Elizabeth Jacomina
Catharina Johanna, * ‘Over de Grenzen’ 19.3.1844 » Colesberg
4.8.1844 dv Johannes Christiaan Frederik WELTHAGEN en Elizabeth Francina
STOOP.

285d. THOMPSON, William Norman, * c 1840, mason x Boshof 25/03/1867
ALLEN/ELLEN, Margaret Segare * c 1850.

Groete
Johan J Pottas IKT / ICT
Universiteit Vrystaat / University Free State
Tel: +27-51-401-2767 werk
Tel: +27-51-522-7329 huis
Tel: +27-82-569-3727 sel
Faks: +27-51-401-2765 werk
Posbus 34559, Faunasig, 9325_____________________________________________________________________

University of the Free State: This message and its contents are subject to a disclaimer.
Please refer to http://www.ufs.ac.za/disclaimer for full details.

Universiteit van die Vrystaat:
Hierdie boodskap en sy inhoud is aan 'n vrywaringsklousule onderhewig.
Volledige besonderhede is by http://www.ufs.ac.za/vrywaring beskikbaar.
_____________________________________________________________________


This thread: