BUITENPOSTEN-L Archives

Archiver > BUITENPOSTEN > 2011-07 > 1309549922


From: Daniel Jacobs <>
Subject: Re: [BP] ENSLIN/GROBLER/DE BEER
Date: Fri, 1 Jul 2011 21:52:02 +0200
References: <!&!AAAAAAAAAAAYAAAAAAAAANca/CZILJNHp5PqNZiiirbCgAAAEAAAALd/eocXlGZNmau+Jp9zlsIBAAAAAA==@wol.co.za>
In-Reply-To: <!&!AAAAAAAAAAAYAAAAAAAAANca/CZILJNHp5PqNZiiirbCgAAAEAAAALd/eocXlGZNmau+Jp9zlsIBAAAAAA==@wol.co.za>


Beste Anina

Dit is interessant dat die De Beers en Enslins twee van die bekendste
families onder die sogenaamde Jerusalemgangers van die Groot Trek was. Hulle
leier was bv. 'n Jan Adam Enslin.

In *Die Jerusalemgangers, met besondere verwysing na JA Enslin* maak prof.
JP Claassen, met verwysing na Jan Enslin, die volgende opmerking: "Rondom
hierdie man en sy geesgenote ontvou die vreemde verhaal van ’n aantal mense
wat ’n plan opgevat het om oor Afrika te trek tot by Jerusalem. Hulle was
vas oortuig dat die gevaarvolle reis oor die berge en vlaktes van die donker
onbekende Afrika hulle sou bring by die glansende velde en ligtende hemel
van Jerusalem. So sou hulle dan Jerusalem, die hervormde Paradys, vir
hulleself en hulle nageslag verseker."

Dr. William Robertson, predikant van Swellendam, het hierdie begeerte om na
verafgeleë plekke te trek ook vroeër by o.a. die De Beers in die wyk
Swartberg teëgekom. Enslin en verskeie van sy volgelinge het familiebande
met hierdie mense gehad... Afgesien van die geestelike dryfvere het Enslin
ook gemeen dat so ’n trek na Jerusalem hom en sy volgelinge van Engelse
oorheersing en die voortdurende konflik met die swartes sou bevry.

Enslin het in 1837 die kolonie as Voortrekker verlaat en was in 1838 in
Natal. Hy het hom later in die Winburg-omgewing gevestig en in 1848 was hy
een van die kommandante by die Slag van Boomplaats. Ná die Boere se
nederlaag het hy hom in Marico gevestig op sy plaas wat hy Meseg genoem het.
Die plaas se naam is ontleen aan Psalm 120 vers 5, een van die
bedevaartsliedere wat ’n Israeliet op sy reis na Jerusalem gesing het.

Enslin was in voortdurende konflik met sy mede-burgers. Hy het o.m. na
aanleiding van Openbaring 12:3--4 gesê hy sien hoe Andries Wessel Pretorius
deel uitmaak van die sterre of engele wat deur Satan in sy uiteindelike val
meegsleur word. Dr. Andrew Murray het ná Enslin se dood in 1852 verskeie
deputasies na die groep gelei. In ’n stadium wou sommige van Enslin se
volgelinge selfs vir dr. Murray stenig omdat hulle hom as in diens van die
``Antichris” (Engeland) beskou het.

Terwyl hulle besig was met voorbereidings vir die tog na Jerusalem, het ’n
malaria-epidemie in die somer van 1851--1852 die lewens van verskeie lede
van die groep, waaronder ook dié van Jan Enslin, geëis. Van sy volgelinge
het nou ter wille van selfbehoud uit die Marico gevlug en in die
Waterberg-distrik aangekom waar hulle die breë biesie-omsoomde rivier die
Nyl genoem het en die dorpie Nylstroom tot stand gebring het.

Groete

Daniel Jacobs

2011/7/1 Anina du Plessis <>

> Kan IEMAND Help asb. My Pa se Ouma was Catharina Maria Grobler d/v
> Nicolaas Johannes Grobler en Johanna Petronella de Beer
>
>
>
> Sy het een van haar digters vernoem na iemand (seker familie van haar) nl.
> Hans Jurgens Steyn Enslin wat getroud was met Phillipus Arnoldus Eloff.
>
>
>
> Ek sal graag wil weet waar hierdie Hans Jurgens Steyn vandaan kom.
>
>
>
> Ek het hierdie Ouma-grootjie se familie bekyk maar kry nêrens so ‘n naam
> nie
>
>
>
> Vriendelike groete
>
>
>
> Anina
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> -------------------------------
> To unsubscribe from the list, please send an email to
> with the word 'unsubscribe' without the
> quotes in the subject and the body of the message
>--
www.gendata.co.za

Siebrits/du Toit/Meyer/Zeeman/De Villiers (Franschhoek/Paarl)
Jacobs/Oberholster/Smith (Graaff-Reinet/Fauresmith)
Le Roux/Van der Merwe (Villiersdorp)
Louw/Brink (Kaapstad/Wellington)
De Vos (De Doorns/Wellington)
Malan (Wellington/Zeerust)
Ungerer (Swellendam)
Smith (Wellington)This thread: