BUITENPOSTEN-L Archives

Archiver > BUITENPOSTEN > 2011-07 > 1311189944


From: "Johan" <>
Subject: [BP] Opsoek in VAB
Date: Wed, 20 Jul 2011 21:25:44 +0200


Goeie naand Buitenposten Lyslede
Ek wil 'n versoek rig aan iemand om vir my die volgende op te soek in die VAB:

Depot: VAB
Source: MHG
Type: LEER
Volume_no: 0
System: 01
Reference: L1835
Part: 1
Description: LOTTER, ANNA ELIZABETH SUSANNA, NOOIENSVAN MORGENDAAL, EGGENOOT CASPARUS JACOBUS LOTTER.
Starting: 19180000
Ending: 19180000

Ek sal baie graag diegene wat van hulp is se onkoste vereffen, of anders vir hulle dienooreenkomstige naslanings in KAB doen.
Ek hoop daar is iemand wat my van hulp kan wees, dit sal baie waardeer word!
Vriendelike groete,
Johan

Dr J C Morgenthal
Vanne: Morgenthal; Morgendaal; Kotzé; Schoeman;
Badenhorst; Malan; Marais; Meyer; Lötter; Meyer en andere.
Tel 021 887 0888 of Sel 072 379 5906.
StellenboschThis thread: