CARMARTHENSHIRE-FHS-L Archives

Archiver > CARMARTHENSHIRE-FHS > 2006-02 > 1140985119


From: "jan" <>
Subject: Re: [CmnFHS] Help with my translation - Poem for Gwenda
Date: Sun, 26 Feb 2006 20:18:39 -0000
References: <44020938.5030406@sunholme.demon.co.uk>


Thought you all might find this site interesting
http://www.geocities.com/kattpie/lyricshiraetheng.html It gives an English
translation too ,
Jan

----- Original Message -----
From: "EMG Seddon" <>
To: <>
Sent: Sunday, February 26, 2006 8:02 PM
Subject: [CmnFHS] Help with my translation - Poem for Gwenda


> Gwenda - I think this is the poem you are thinking of:it is so beautiful
> I thought I'd send it along for anyone interested!
>
> Dwedwch fawrion o wybodaeth
> O ba beth y gwnaethpwyd hiraeth
> A pha ddefnydd a roedd ynddo
> Na ddarfyddo wrth ei wisgo
>
> Derfydd aur a derfydd arian
> Derfydd melfed derfydd sidan
> Derfydd pob dilledyn helaeth
> Eto er hyn ni dderfydd hiraeth
>
> Hiraeth mawr a hiraeth creulon
> Hiraeth sydd yn torri'n nghalon
> Pan fwy' dryma'r nos yn cysgu..
> Fe ddaw hiraeth ac a'm deffry
>
> Hiraeth hiraeth cilia cilia
> Paid a phwyso mor drwm arna'
> Nesa' tipyn t yr erchwyn
> Gad i mi gael cysgu gronyn.
>
> Sorry I don't know who composed it or when, but I have heard it sung
> beautifully many times.
> Elizabeth


This thread: