GEN-BENELUX-L Archives

Archiver > GEN-BENELUX > 1996-12 > 0851247166


From: <>
Subject: Re: GensData/Win
Date: Sun, 22 Dec 96 09:32:46 GMT
References: <328c6729.0@saturn.internet.no> <32b9166c.0@saturn.internet.no>


On 12/19/96 11:21AM, in message <>, jan m keus
<> wrote:

> (jan m keus) wrote:
>
> >Ik ben geneigd de nieuwe Windows versie van Gens Data te kopen.
> >Maar, uit ervaring weet ik dat de eerste versie van vele programma's
> >"kinderziekten" hebben. Het is daarom vaak beter wat cynisch een
> >volgende versie af te wachten.
> >Of, en dat doe ik in dit schrijven: Is er iemand in de Benelux die
> >het nieuwe programma in gebruik heeft genomen, en er een oordeel over
> >kan uitspreken? Een oordeel, dat interessant zou zijn voor andere
> >potensielle gebruikere???
> >Ik heb natuurlijk het Gens Data-tijdschrift gelezen. Maar ik ben
> >eigenlijk ook geinteresseerd in andere oordelen.
>
> >Jan M. Keus, Oslo
> >
>
> Ik heb de Windows-versie vorige maand bekeken en de uitleg van de auteur
> aangehoord. Voorzover ik het kan beoordelen is de Win-versie in zekere zin
> een uitbreiding van de DOS-versie in een windows-jasje gestoken. Ik vind het
> programma nog veel te beperkt in zijn mogelijkheden. Het opnemen van
> multimedia-aspecten (beeld en geluid) is vrijwel afwezig. De uitvoer (prints)
> is nogal strak omlijnd (vaste stijl en alleen tekst). Kortom, het is een
> aardig pakket voor de beginner, maar voor de gevorderde heeft het mijns
> insziens nog teveel beperking. Een pakket als Reunion for windows wint het
> dik van dit pakket.
> Wat is mijn mening waard ? Dat ligt aan u. Mijn dagelijks werk is
> automatisering, pakketvergelijking is iets wat ik voor mijn werk wel vaker
> doe. Mijn advies, wacht op de volgende versie of neem Reunion (is wel
> duurder, maar biedt veel meer).

Carel Eltingh


------------------------------

This thread: