GEN-BENELUX-L Archives

Archiver > GEN-BENELUX > 1997-08 > 0870901392


From: "F.P.M.Garnier" <>
Subject: Re: Reunion 4 bug ?
Date: Wed, 06 Aug 1997 23:03:12 +0200
References: <33E44929.79A0@euronet.nl>


F.J. van Bodegom wrote:

> Geachte Heer Scholtes,
>
> Uw vraag over Reunion 4.0 Windows en het probleem met de
> tekstverwerker
> Word 7.0 heb ik gelezen via de genealogie site.
>
> Het verbaasd mij dat U hulp zoekt via de genealogie site.
>
> Er bestaat een zeer aktieve Reunion werkgroep in Nederland.
> De importeur, Dhr Verburg is eveneens bereid om, als er problemen
> zijn,
> deze voor U op te lossen.
> Verder heeft Leister (de producent van Reunion) een Reunion Digest,
> waar
> U ook met Uw vragen terecht kunt.
>
> Zelf ben ik Reunion gebruiker "van het eerste uur" (Mac) en zeer
> aktief
> medewerker en lid van Reunion werkgroep.
>
> Uw vraag over compatibliteit van Reunion 4.0 Windows met Word
> verbaasde
> mij.
> Tot op heden waren de bevindingen, zoals U die beschreef, mij niet
> bekend.
>
> Dit was de reden om de Reunion Digest van juni en juli door te kijken.
>
> En zowaar, ik vond een berichtje over Word 7.0 en Reunion.
>
> Ingesloten het artikeltje. Ik zal de andere maanden ook nog
> doorkijken.
> als ik wat vind hoort U het wel.
>
> Date: 31 Jul 1997 13:49:02 -0500
> From: Mary <>
> Subject: Word 7.0
>
> Just recently I installed the new version of word...Word for windows
> 97
> or 7.0. Today I tried to move a family group sheet to Word to copy and
> I
> couldn't. How do I change things?
>
> Oh....I have an IBM compatible computer.....
>
> Mary Jefferson
>
> Date: 1 Aug 1997 14:31:15 -0500
> From: "Ian Argall" <>
> Subject: Re: Word 7.0
>
> On 31 July, Mary Jefferson wrote:
>
> ***
> > Just recently I installed the new version of word...Word for
> windows 97
> > or 7.0. Today I tried to <move a family group sheet to Word to copy
> and
> > I couldn't. How do I change things? Oh....I have an IBM compatible
> > computer.....
> ***
>
> I, too, have a Wintel PC. I had the same problem. I assume that you
> are
> working under Windows 95, which is a 32-bit application. Reunion 4
> is
> a 16
> bit application. After receiving advice on this forum, I found that I
> needed
> to set up the path in Reunion manually to get into Word 97.
> In Reunion, use OPTIONS -> REPORTS -> CHANGE WORD PROCESSOR -> OTHER.
> I had
>
> to enter the path manually, not by selecting from the pick list. I
> have
> Office 97 Pro which had installed the files in the program directory
> (folder).
>
> My path within Reunion now reads:
> C:\progr~1\micros~3\office\winword\winword.exe
> Note the abbreviations used to get the path into the 8 character limit
>
> that
> Reunion can understand. Your path might be slightly different
> depending upon
>
> how you set up Word 97 and in what folders the files are installed.
> I hope this helps.
>
> Ian Argall in England
> Argall One-name Study
> GOONS #2081, SOG #18105, CFHS # 5418, HFHS #644
>
>
> Als U vragen heeft over Reunion, bel of email.
>
> Voor de lezers die het programma Reunion niet kennen, lees de
> artikelen
> in Gens Data eens door, LOVEND !.
> Zo nodig kan ik de artikeletjes op de genealogie site zetten, als daar
>
> belangstelling voor is.
>
> Frans van Bodegom
> Reunion werkgroep
> Afd. Computer genealogie
> Nederlandse Genealogische Vereniging

Ja ,ik heb belangstelling

FPM Garnier Amstelveen

------------------------------

This thread: