GEN-BENELUX-L Archives

Archiver > GEN-BENELUX > 1997-08 > 0872375777


From: Dago Hendrikson< >
Subject: Oem Beijensz. van DRIEL
Date: Sat, 23 Aug 1997 22:36:17 GMT


Oem Beijensz. van Driel is in de omgeving van Poortugaal een bekende
voorvader die een memorie op een stuk land vestigde waaruit alle
nakomelingen onder bepaalde omstandigheden een beroep konden doen.
Oem is daarom zo bekend, omdat gedurende enkele eeuwen een lijst van
nakomelingen is bijgehouden.

Mijn vraag is, wie heeft een digitale kopie van deze lijst in zijn
bezit of weet waar deze te krijgen/vinden is? Bij voorkeur in GEDCOM
formaat.

m.vr.gr.

------------------------------

This thread: