GEN-BENELUX-L Archives

Archiver > GEN-BENELUX > 1997-09 > 0875344654


From: "Martin van Wilpe" <>
Subject: Re: Vertaling Latijnse doopakte
Date: Sat, 27 Sep 1997 09:17:34 +0200
References: <3428D216.27B@sni.de>


Bruno Verkist wrote in article <>...

>Hallo,
>
>Kan iemand me a.u.b. helpen met de vertaling van een in 't Latijn
>geschreven doopakte ? Mijn Nederlands is nogal ingeroest, ik zou
>dus graag een "goede" vertaling hebben.
>
>[Latijn]
>Anno Domini 1899 die 9 decembris baptizatus et 7 hujus natus est
>hora 11 vespertina Carolus, filius Felici Verkist ex Heverle
>et Philomene Kaye ex hoc et in hac junctorum.
>Susceptores Carolus Verkist et Adelia Gilliard.
>Quod attetor J.E. Van Gucht, paroch.
>
>[Nederlands]
>...
>
>
>Bij voorbaat dank,
>Bruno Verkist
>--
>Bruno Verkist, c/o Siemens Nixdorf Informationssysteme AG
>OEC ES ST31, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33106 Paderborn, Germany
>mailto: Phone: (+49) 5251 8-15365
>NERV :verkist.pad

Volgens luidt de vertaling ongeveer zo:
In het jaar 1899 de 9e december gedoopt om 7 uur en geboren om
11 uur vespertina Carolus, zoon van Felici Verkist uit Heverle
en Philomene Kaye van hier en echtelieden.
Doopgetuigen Carolus Verkist en Adelia Gilliard.
Doop uitgevoerd door J.E. Van Gucht, pastoor.

------------------------------

This thread: