GEN-BENELUX-L Archives

Archiver > GEN-BENELUX > 1998-06 > 0897727350


From: Harm Selling< >
Subject: 'Verdwenen' gezin VAN SOMEREN
Date: Sat, 13 Jun 1998 08:42:30 GMT


Hallo Nanny,

>In 1857 duikt Constantie Johanna Maria van Someren op in 's
>Heerenbergh en trouwt daar op 18.8 met Stephanus Henricus Willebritus
>VAN EWIJK. (Die trouwakte is overigens ook niet te vinden!)

Je zou de bevolkingsregisters van 's Heerenberg kunnen bekijken. Die
bevolkingsregisters zullen zijn te raadplegen in het gemeentehuis van
de gemeente Bergh, waaronder 's Heerenberg tegenwoordig valt.

Het adres:
Gemeente Bergh
Hofstraat 1
7041 AD 's Heerenberg
0314-661795

Harm Selling
Homepage: http://www.inter.nl.net/users/H.Selling/index.html
E-mail:

------------------------------

This thread: