GEN-BENELUX-L Archives

Archiver > GEN-BENELUX > 1998-06 > 0898796478


From: "Pieter van de Sanden" <>
Subject: natuurlijk kind
Date: Thu, 25 Jun 1998 19:41:18 +0200


Beste mensen,

ik ben nog niet zo lang bezig met de genealogie van mijn kinderen - totnutoe
voornamelijk BS met wat uitstappen in de DTBboeken.

Mijn vraag betreft het 'natuurlijke kind', dwz 'vader onbekend'. Zijn er
alternatieve routes om iets meer te weten te komen over een onbekende vader?

De moeder van een natuurlijk kind in de kwartierstaat van mijn vrouw trouwt
wanneer het kind ongeveer 3 jaar oud is. Haar andere kinderen krijgen de
familienaam van haar man, maar het eerste kind blijft de familienaam van
haarzelf houden. Kan ik daaruit afleiden dat haar man nooit de vader van het
natuurlijke kind geweest kan zijn (heeft niet willen erkennen??), of zijn
hier andere gebruiken aan de orde (ongeveer 1845)?

Kan iemand mij verder helpen?

Pieter van de Sanden

------------------------------

This thread: