GEN-BENELUX-L Archives

Archiver > GEN-BENELUX > 1999-01 > 0915664287


From: "Ivo De Broeck" <>
Subject: software voor genealogie
Date: Thu, 7 Jan 1999 00:11:27 +0100


Dank zij uw bijdragen werkt de lijst met software voor genealogie uitgebreid
tot 35 links (plus een 10-tal ondersteunende software-programma's) op
http://members.xoom.com/ivodb/software/

Toch ontbreekt nog informatie, meer bepaald de vermelding FREEware / DEMO /
SHAREware van sommige programma's. Alle bijkomende informatie is welkom!

--------------------------
Ivo De Broeck (idb-AT-writeme.com)
Genealogy Flanders: http://members.xoom.com/ivodb/flanders/
Software for genealogy: http://members.xoom.com/ivodb/software/
Kings of Belgium: http://members.xoom.com/ivodb/king

This thread: