GEN-BENELUX-L Archives

Archiver > GEN-BENELUX > 1999-03 > 0920655995


From: Hein Vera <>
Subject: Re: Zonde, was: Doodstraf
Date: Fri, 05 Mar 1999 18:46:35 +0100


Odette Franssen wrote:
>
> Beste Hein, dit voorbeeld kwam uit de collectie "Zonde", zijnde het
> (rode!) schriftje dat ik in mijn archiefmap bewaar en waarin ik fraaie
> exemplaren van moraal opschrijf genre: 'nadat de moeder alvoorens helder
> was doorgehaalt en gestraft wegens haaren ergerlijken en onkuijsen
> wandel' en 'of sij sij in het vervolg niet sou tragten kuijs en
> pligtelijk te leeven' of 'aan haar de gewoonlike bestraffingen en
> vermaaningen gedaan sijnde'.
> Wie het kindje krijgt, mag het kindje houwen, en krijgt de zedenpreek
> erbij. Vaders komen er nog wel eens mee weg: 'De moeder Martha Vonk
> sijnde een onnosele dogter, waarom het noemen van den vader, door haar
> geschiet, niet wordt aangenoomen'.
> O heerlijk domineesland. Met vriendelijke groeten, Odette

Beste Odette,

Leo Adriaenssen uit Amsterdam, niet onbekend in genealogenland, is bezig
met een proefschrift over dit soort gevallen (met name kindermoord). Je
kan hem wellicht blij maken met je vondsten. Zijn e-mailaddress is

Vr.gr. Hein Vera

This thread: