GEN-BENELUX-L Archives

Archiver > GEN-BENELUX > 1999-03 > 0922047692


From: philippe <>
Subject: svp traduction néerlandais/français
Date: Sun, 21 Mar 1999 21:21:32 +0100


bonsoir,
Pouvez-vous, svp, me traduire ce courrier que j'ai reçu de la Mairie de
Zingen (9750)

onze referte : Burgerlijke stand. Persoons Josiane

betreft : U/Brief dd 07.03.1999
Uittreksels/inlichtingen uit de Registers van de Burgerlijke Stand in
verband met het opmaken van een stamboom.

Mijnheer,

Wij melden U ontvangst van uw bovenvermelde brief waarbij U om
inlichtingen/uittreksels vraagt uit de Registers van de Burgerlijke
Stand teneinde U toe te laten een stamboom op te maken of te
vervolledigen

Bij gebrek aan juiste gegeens, zoals geboortedatum, huwelijksdatum en/
of overlijdensdatum enz... enerzijds en bij gebrek aan personeel
anderzijds is het ons materieel onmogelijk U behulpzaam te zijn bij uw
opzoekingen.

Uzelf kunt eventueel altijd terplaatse de registers van de Burgerlijke
Stand komen raadplegen mits voorafgaande afspraak met onze dienst
" Bugerlijke Stand ". Inzage registers enkel in de namiddag
van 13u tot 16u30 (uitgezonderd de woensdag).

Hoogachtend,

De Ambtenaar van de Burgerlijke Stand
De Burgemeester,

merci d'avance pour votre traduction

amicalement
Philippe

This thread: