GEN-BENELUX-L Archives

Archiver > GEN-BENELUX > 1999-06 > 0928324681


From: "Fokke de Jong" <>
Subject: De Haan - Friesland (English text)
Date: Wed, 2 Jun 1999 13:58:01 +0200


The past few days I saw different De Haan families in this newsgroup. I
have a De Haan family aswell, originating from Hemrik - Opsterland and
Appelscha - Ooststellingwerf, Friesland, The Netherlands.

Who can join in with my data below or has further information?

With kind (genealogical) regards,

Fokke de Jong - Hellevoetsluis - Nederland


Afstammelingen van : Tjeerd Sybes DE HAAN

1 Tjeerd Sybes DE HAAN geb. Cir 1754 Hemrik - Opsterland overl. 06 Aug
1814 Lippenhuizen - Opsterland tr. 07 Mei 1780 Beetsterzwaag / Hemrik
Geertje OEDSES geb. 06 Dec 1755 Olterterp overl. Na 1814 ???

2 Oeds Tjeerds DE HAAN geb. Cir 1784 Hemrik - Opsterland overl. Na
1834 ??? tr. 13 Mei 1813 Opsterland Sijke Tjalles DE BOER geb. Cir 1786
??? overl. 01 Feb 1834 Opsterland

3 Siebe Oedzes DE HAAN geb. 29 Jul 1830 Hemrik - Opsterland overl. 23 Feb
1910 Appelscha - Ooststellingwerf tr. 14 Mei 1859 Ooststellingwerf Jantje
Lenzes KOOPMANS geb. 15 Apr 1834 Ooststellingwerf overl. 19 Aug 1905
Appelscha - Ooststellingwerf

4 Lenze DE HAAN geb. 04 Mei 1860 Oosterwolde - Ooststellingwerf overl. 20
Aug 1940 Oosterwolde - Ooststellingwerf tr. 23 Mei 1890 Oosterwolde -
Ooststellingwerf Grietje STAVAST geb. 27 Feb 1869 Appelscha -
Ooststellingwerf overl. 21 Jan 1940 Oosterwolde - Ooststellingwerf

5 Trijntje DE HAAN geb. 03 Feb 1906 Appelscha - Ooststellingwerf overl. 19
Mei 1997 Oosterwolde - Ooststellingwerf tr. 9 Dec 1927 Oosterwolde -
Ooststellingwerf Fokke DE JONG geb. 19 Nov 1905 Appelscha -
Ooststellingwerf overl. 16 Nov 1978 Oosterwolde - Ooststellingwerf

This thread: