GEN-BENELUX-L Archives

Archiver > GEN-BENELUX > 1999-08 > 0934120560


From: <>
Subject: Re: Hey Benjo
Date: Sun, 08 Aug 1999 13:56:00 GMT


On Sun, 08 Aug 1999 07:17:51 GMT,
(Fustigator (I.C.O.N.E.)) wrote:

> Tu, , e sodalitate None, die Sat, 07 Aug 1999
>14:27:44 GMT, in littera <> in foro
>be.politics (et aliis) scripsisti:
>
>>On Sat, 07 Aug 1999 08:17:28 GMT,
>>(Fustigator (I.C.O.N.E.)) wrote:
>>
>>> Tu, , e sodalitate None, die Sat, 07 Aug 1999
>>>04:07:12 GMT, in littera <> in foro
>>>be.politics (et aliis) scripsisti:
>>>
>>>>On Fri, 6 Aug 1999 22:17:17 -0500, (Rob
>>>>Barends) wrote:
>>>>
>>>>>In article <>,
>>>>>says...
>>>>>> On Fri, 6 Aug 1999 18:31:52 -0500, (Rob
>>>>>> Barends) wrote:
>>>>>>
>>>>>> >In article <>,
>>>>>> >says...
>>>>>> >> On Fri, 6 Aug 1999 08:07:10 -0500, (Rob
>>>>>> >> Barends) wrote:
>>>>>> >>
>>>>>> >> >> >> Are all dutch fags?
>>>>>> >>
>>>>>> >> >> >I'm not.
>>>>>> >>
>>>>>> >> >> Yes, you are!
>>>>>> >>
>>>>>> >> >Ga jij nou maar lekker op je HUDO
>>>>>> >>
>>>>>> >> Dat was toch een Belgisch toilet?
>>>>>> >>
>>>>>> >> >zitten en laat die
>>>>>> >> >donkerbruine gedachten van je in het gat vallen. Als
>>>>>> >> >ik zeg dat ik iets niet ben dan ben ik het godverdomme
>>>>>> >> >ook niet.
>>>>>> >>
>>>>>> >> Maar dat zou impliceren dat je altijd de waarheid sprak, ook over
>>>>>> >> IKONE toch? Ik heb nog steeds twijfels :-)
>>>>>>
>>>>>> >Het ICONE met en C.
>>>>>>
>>>>>> Nee hoor, het moet met een "K".
>>>>
>>>>>Het Engelse woord "College" begint met een.....??? Goed zo, Knor,
>>>>>een "C" !!
>>>>
>>>>Het is helemaal geen Engels woord, maar een Belgisch woord: "Ons
>>>>Kollege is een organizatie voor de kontrole van aspekten van het
>>>>kultuurleven." Dr. Foetsie is namelijk tegenstander van het
>>>>BRT-Nederlands:
>>>
>>>Daar gaan we weer... Knorrikoko heeft weer last van zijn paranoide
>>>schizofrenie...
>>>
>>>>"De Vlaamsche tale is wonder zoet,
>>>>voor heur die geen geweld en doet,
>>>>maar rusten laat in 't herte, alwaar,
>>>>ze onmondig leefde en sliep te gaar,
>>>>tot dat ze, eens wakker, vrij en vrank,
>>>>te monde uitgaat heur vrijen gang!"
>>>
>>>Hij citeert zelfs G.Gezelle,
>>>moet je niet vragen in welke toestand van ontbinding zijn bovenkamer
>>>zich momenteel bevindt.
>>
>>Tel usage de 'bovenkamer' est, j'ai encore le regret de le dire, tres
>>repandu en Belgique.
>
>is that supposed to be french?

U bent nu linguist in plaats van psychiater? Met het Frans in Belgie
is het soms ook droevig gesteld. In Belgie heeft men het soms over
"parkingmetre". In Frankrijk kent men dat woord niet, dus
"parkingmetre" zal ongetwijfeld zijn afgeleid van "parkeermeter".
Nederlands en Frans beinvloeden dus elkaar in Belgie. U wilt bovendien
ook nog een aanzienlijke Duitse invloed.

>>Dat citaat past goed bij U, dr. Foetsie. Gezelle moest niets hebben
>>van het 'half joodse, half heidense Hooghollands'. In die traditie
>>probeert U van het Nederlands een soort onbegrijpelijk patois te
>>maken, dat alleen in wordt begrepen in Oostende en buurgemeenten.
>
>hahahaha..
>Jij bent de enige die daar last van hebt!
>Zielig!

Toen de spelling van het Latijn werd veranderd, ontstonden het Frans,
het Spaans, enz. Het Latijn werd een dode taal.

>>Vrijwel alle Vlamingen die op Nederlandstalige nieuwsgroepen posten,
>>zijn het daar niet mee eens en gebruiken gewoon de standaardtaal van
>>de BRT. Ik vind dat wij het recht hebben ons te verdedigen tegen die
>>malle belgicismen van dr. Foetsie.
>
>Er is geen standaardtaal van de Belgische tevee. je hebt ofwel gewoon
>Nederlands ofwel dialecten.

De standaardtaal van de teevee is gewoon Nederlands, in de wandeling
BRT-Nederlands naar analogie van BBC-Engels. Ik beweerde niet dat het
zgn. BRT-Nederlands zou afwijken van de standaardtaal. De Nederlanders
kunnen jaloers zijn op de Belgen. Het taalgebruik op de Nederlandse
teevee is namelijk niet de standaardtaal, en dat op de Belgische
teevee wel. Belgen hebben ten minste een standaard waarop men zich kan
richten, Nederlanders niet.

>>>Straks komt er nog een leger maden uit zijn kop, net zoals uit de
>>>vleescontainer van Hamburg(er).
>>
>>In medisch opzicht is deze uitspraak volstrekt onverantwoord. Soms
>>twijfelt men eraan of dr. Foetsie wel arts is.
>
>Ik zie dat je nooit obducties van lijken in verregaande staat van
>ontbinding hebt bijgewoond ... meneer Knorremans

Op welke pagina van de DSM-IV kan ik dat terugvinden?

>>>>>> >En je legt me weer woorden in de bek.
>>>>>>
>>>>>> Dat deed ik helemaal niet, ik schreef alleen dat ik twijfels had.
>>>>>
>>>>>Je zei eerst dat iets dat ik gezegd heb zou impliceren dat ik
>>>>>altijd de waarheid spreek. Dat is een verachtelijke, en tevens
>>>>>doorzichtige, advocatentruc.
>>>>
>>>>Welnee. Je schreef "Als ik zeg dat ik iets niet ben dan ben ik het
>>>>godverdomme ook niet." Men kan daaruit afleiden dat jij altijd de
>>>>waarheid spreekt. Nu ontken je dat weer. Dat is ook wat mij zo
>>>>tegenstaat in IKONE; draaien, nooit een standpunt in willen nemen,
>>>>geen openbaarheid, niet voor de waarheid uit willen komen, e.d.
>>>
>>>Zie hierboven mijn opmerking over wat nog overschiet van Knokkeriko's
>>>brein.
>
>geen reactie van Knorriebietoo, dus is ie het daarmee eens.

Nee hoor.

>>>>>> >Ik
>>>>>> >zei niet noch impliceerde ik dat ik altijd de waarheid spreek.
>>>>>>
>>>>>> Je geeft dus toe dat IKONE een verachtelijke bende leugenaars is?
>>>>>
>>>>>Nee.
>>>>
>>>>Wat is het dan?
>>>
>>>Het International College Of Nerd Experts.
>>
>>Daar ging het niet over. Het ging over de betrouwbaarheid van de leden
>>van IKONE.
>
>Er bestaat noch iets dat je "IKONE" noemt, en het ICONE heeft geen
>leden.

U kunt wel van alles beweren. De IKONE-site is al weken lang uit de
lucht, ledenlijsten worden niet gepubliceerd, en op het financieel
jaaroverzicht wachten we nog steeds.

>>>>>> >Misschien doe ik dat wel, misschien doe ik dat niet, maar uit
>>>>>> >mijn woorden heb jij at niet kunnen opmaken, Sherlock.
>>>>>>
>>>>>> Ik denk al veel verder. Jullie Ikonisten
>>>>>
>>>>>Wij zijn ICONE medewerkers.
>>>>
>>>>Ikonisten dus.
>>>
>>>Nee, die term is onjuist.
>
>*Onjuist*.

Ikonisten dus.

>>>>>> moeten niet vergeten dat wij
>>>>>> van de Usenet Defense Organization (U.D.O.) van Majoor Maarten
>>>>>> Goedhart ten Cate b.d. over belangrijke achtergrondinformatie
>>>>>> beschikken.
>>>>>
>>>>>Volgens mij zijn jullie van de HUDO gerukt... En als je echt
>>>>>belangrijke achtergrondinformatie hebt, laat die dan lekker
>>>>>wapperen, zichtbaar voor het publiek, Jan en Alleman, scn en
>>>>>andere nieuwsgroepen...ja..schreeuw het van de daken. Ons
>>>>>roemrijke genootschap heeft zwaarder doorstaan.
>>>>
>>>>Ikone is zondermeer ten dode opgeschreven nu het U.D.O. actief
>>>>geworden is. Ikone staat al in een kwade reuk.
>>>
>>>"Ikone" bestaat niet. Het moet ICONE zijn, ennixanders, namelijk het
>>>International College Of Nerd Experts.
>>>De HUDO integendeel is een stinked zootje waar in de plee gevochten
>>>wordt.Poeptroep dus!
>>
>>Nog even, en de IKONE wordt opgerold.
>
>Is niet erg omdat dit gewoon niet bestaat,
>IKONE? Onbekend (zie hoger)

Goed dan: ICONE wordt opgerold.

>Fusti

--
-- Jan

This thread: