GEN-BENELUX-L Archives

Archiver > GEN-BENELUX > 1999-08 > 0935615035


From: "Adrian Vos" <>
Subject: Re: Privacy wet
Date: Wed, 25 Aug 1999 17:03:55 -0400


-----Original Message-----
From: Menno Nykerk <>
To: <>
Date: 25 August 1999 16:23
Subject: Re: Privacy wet


>On Wed, 25 Aug 1999 11:44:12 +0200, "A.A. Balhuizen"
><> gave the following interesting info:
>Knip
>>Even kort door de bocht mijn conclusie:
>>Zonder dat er een conflict optreedt met de privacywetgeving kunnen de
>>volgende gegevens worden verzameld en verstrekt:
>>- gegevens van overledenen;
>>- gegevens in boekvorm.
>>
>>Diegenen die hun genealogie op internet verstrekken en hierin nu levende
>>personen in hebben opgenomen, dienen wel de privacywetgeving in acht te
>>nemen.
>>
>Agnes
>Ik vrees inderdaad erg kort door de bocht :-) Je uitpluizerij is zeer
>interessant en ik dank je voor je uiteenzetting, maar je conclusies
>wil ik nog maar niet helemaal volgen.
>Ik heb in het verleden enkele keren (op ander terrein) mijn neus
>gestoten door als leek de wet te interpreteren.
>Dat lukt je dus niet

>Die is niet voor ons als leken gemaakt ongeacht of je je er nu aan
>houden moet of niet. Wat wij denken dat er staat, staat er vaak
>helemaal niet, of is anders uit te leggen.
>Is er nu helemaal geen jurist die ook in genealogie is geïnteresseerd
>en deze ng volgt die ons kan vertellen wat er nou wel en niet mag.
>Groetjes
>Menno
>
>It looks much like Canadian law. Simply put. As long as it is information
freely available to the general public it can be used.
Adrian Vos
>---------
>Bezoek/Visit my family data http://huizen.nhkanaal.nl/~gengarden/
>---------
>
>

This thread: