GEN-BENELUX-L Archives

Archiver > GEN-BENELUX > 1999-08 > 0936015179


From: "A.A. Balhuizen" <>
Subject: Re: Privacy wet
Date: Mon, 30 Aug 1999 14:12:59 +0200


Hallo Menno en anderen,
Ik zal per vraag/opmerkingen hieronder reageren.

Menno Nykerk wrote:

> Mag ik uit je formulering concluderen dat je een jurist bent?

Ai (betrapt!)

> En zo ja, dat je je dus in deze materie hebt verdiept om ons voor te
> lichten op een manier die alle problemen in de toekomst uitsluit?

Helaas, ondanks bestudering van de materie zullen niet alle problemen in
de toekomst kunnen worden uitgesloten. (wie dat wel kan, zo spoedig
mogelijk melden!!)

> Dus ik concludeer dat alle gegevens van overledenen zowel in boekvorm
> als op het net gepubliceerd mogen worden.
> Dat gegevens van levende personen wel in boekvorm, maar niet op het
> Internet geplaatst mogen worden.
> Ook niet alleen de naam?

Het "mag" wel, je genealogische bestand zou dan echter als een
persoonsregistratie in de zin van de Wet persoonsregistraties kunnen
worden aangemerkt en dan dien je te handelen in overeenstemming met deze
wet. Dat wil dan zeggen, je registratie aanmelden bij de
registratiekamer, doel van je registratie omschreven ed. Heel veel
administratieve rompslomp waar je als genealoog niet op zit te wachten.
Overigens, of je genealogisch werk nu een persoonsregistratie is of
niet, met het openbaar maken van gegevens van anderen begeef je je op
een delikaat terrein. Let op dat je niet beticht kan worden van laster,
smaad of belediging!

> En als je toestemming hebt van de betreffende persoon?

Doet niet ter zake, voor wat betreft de Wet persoonsregistratie althans.

> En wie kan er bezwaar maken?

Betrokkenen (diegenen opgenomen in de registratie)

> En wie maakt het strafrechtelijk aanhangig.

Wauw!! ;-) Betrokkene zal zich doorgaans eerst tot degene wenden die de
webpagina heeft met zijn gegevens en verzoeken deze gegevens te
verwijderen. Pas daarna zal betrokkene zich wenden tot de
registratiekamer die toezicht houdt op de naleving van de wet op de
persoonsregistraties.

> En wat zijn de sancties?

Geldboete van de tweede categorie (art 50 WPR) of (in geval er sprake is
van opzet) gevangenisstraf van t.h. 6 maanden, voor zowel houder van de
registratie als de bewerker.

> En is er al jurisprudentie?

Op dit terrein dacht ik niet.

> Vraag ik teveel?

Ja! ;-)

> Als je een jurist bent, kun je dan niet eens een alomvattend bericht
> samenstellen waar wij als deelnemers aan deze ng houvast aan hebben en
>
> waar we steeds naar kunnen verwijzen als die privacy vraag zich om de
> paar weken voordoet?
> Die we/jij desnoods ergens op een webpagina neerzetten.

Voor wat betreft de Wet op de Persoonsregistratie heb ik al kort
gereageerd: Boekvorm geen registratie, webpagina mogelijk wel. Op
webpagina dus geen levende personen opnemen, zou mijn advies zijn.

'Privacywetgeving' bestaat als zodanig niet. Je hebt de WPR en andere
wettelijke bepalingen die met de persoonlijkheid te maken hebben en in
de privacysfeer liggen en door velen onder de noemer 'privacywetgeving'
worden geplaatst: belediging, smaad, laster, portretrechten (Wetboek van
Strafrecht en Auteurswet). Als er meer zijn, dan hoor ik dat graag.
Het beledigen van personen levend of overleden is (over het algemeen,
want ook hierop zijn weer uitzonderingen!) niet toegestaan. Dit blijft
natuurlijk van kracht, of je genealogische werk nu een
persoonsregistratie is of niet. Je dient allert te zijn als je gegevens
van anderen openbaar maakt of over anderen schrijft. Wanneer betrokkene
aannemelijk kan maken dat hetgeen over hem schrijft of de context waarin
je het plaatst, beledigend is, kun je een probleem hebben. Volgens mij
kun je tegen het openbaarmaken van feitelijkheden (ja, je bent nou
eenmaal al 40 jaar, of geboren in een achterstandswijk of uit een
buitenechtelijke relatie of een afstammeling van een een of andere
minkukel.) geen bezwaar maken. Zijn er andere(n) (juristen) binnen deze
nieuwsgroep die hierover hun kennis en/of ervaring willen delen?

groeten,
Agnes

This thread: