GEN-BENELUX-L Archives

Archiver > GEN-BENELUX > 1999-08 > 0936114127


From: Nico van Leeuwen <>
Subject: Re: Privacy wet
Date: Tue, 31 Aug 1999 17:42:07 +0200


Agnes,

Nu komen we m.i. bij de kern van probleem. Zolang je als genealoog dus
geen
nieuwe gegevens of nieuwe koppelingen, associaties, relaties e.d.
aanbrengt
of aanlegt, laat je een reeds bestaande samenhangende verzameling intact
en
"herbevestig" je slechts dat wat al bekend is. In die zin maak je als
genealoog dus nooit inbreuk op de Wet Persoonsregistratie.
Of is dat wat te kort door de bocht?
Met vriendelijke groeten,
Nico
http://home.wxs.nl/~leeu4181/index.htm

"A.A. Balhuizen" schreef:

> Nico,
> Een persoonsregistratie is een samenhangende verzameling van op
> verschillende personen betrekking hebbende persoonsgegevens, die langs
> geautomatiseerde weg wordt gevoerd of met het oog op een doeltreffende
> raadpleging van die gegevens systematisch is aangelegd (Dit heb ik niet
> zelf verzonnen, dit is de definitie uit art. 1 Wet
> Persoonsregistraties).
> Nog bedankt voor je compliment!
> groeten,
> Agnes

This thread: