GEN-BENELUX-L Archives

Archiver > GEN-BENELUX > 1999-12 > 0944430934


From: Piet Molema< >
Subject: Re: Aan Herman de Wit
Date: Sat, 4 Dec 1999 14:17:56 +0200 GMT


In an article about Re: Aan Herman de Wit, wrote:

Herman,

Je schreef o.a.:

> ... vragen .... betreffende personen van de 19de en 20ste eeuw,
> .... deze gegevens in zijn algemeenheid simpel te achterhalen
> zijn door een paar brieven te schrijven naar archieven of door
> zelf onderzoek te doen.

Op de BBS-en (Bulletin Boards) in o.a. het berichtengebied GENEA.028 zijn =
we niet anders gewend om ook vragen te stellen betreffende de 19e en 20e =
eeuw als het gaat om gegevens uit archieven die zich niet in de nabijheid =
van de eigen woonplaats bevinden.
Als tegenprestatie wordt er (t.z.t.) wel weer eens vraag opgezocht voor =
degene die jou geholpen heeft.

Dat is veel leuker en goedkoper dan dat door de achieven voor veel geld te =
laten verrichten. Het bespaart immers alleen al wederzijds veel (reis)tijd =
en reiskosten (zeker voor de buitenlanders met Nederlandse voorouders).

Dergelijke vragen moeten daarom ook hier gesteld kunnen (blijven) worden!

Wij hebben gedurende 10 jaar al vele vragen, ook uit de 19e en 20e eeuw, =
van anderen (ook over onze landsgrenzen heen) beantwoord en anderen hebben =
ons al vaak geholpen.

Laten we daarom dergelijke vragen NIET verbannen uit deze nieuwsgroep. Het =
kost immers toch niet zoveel moeite om even een vraagje van een ander mee =
te nemen naar een archief waar je toch regelmatig komt.

CU on screen,
Piet Molema
Archieven in Nederland: http://www.medewerker.hro.nl/SmiWT/archief.ht

This thread: