GEN-BENELUX-L Archives

Archiver > GEN-BENELUX > 2000-01 > 0947114833


From: Frans L. Scholten< >
Subject: Re: "geestelijk dochter"
Date: Wed, 05 Jan 2000 23:27:13 GMT


On 4 Jan 2000 14:13:11 -0800, (Miriam Klaassen) wrote:

> De situatie was in de achttiende eeuw in
>Twente toch blijkbaar heel anders, als klopjes toen nog de katholieken gingen
>waarschuwen dat er een mis was.


Miriam,

Dat heb ik niet gezegd. Ik weet gewoon niet wanneer de naam klopje is
ontstaan, maar uit de 18e eeuw is er gewoon het meeste over klopjes
bekend.

Het is heel goed mogeljik, dat de naam klopje al in de 17e eeuw is
ontstaan, toen de Reformatie in Twente inzette. Dat gebeurde in Twente
erg laat, pas vanaf 1632. In 1626 waren pas de laatste Spanjaarden
verslagen, bij de inname van Oldenzaal, die daar een sterke
troepenmacht hadden gehad. Tot enige jaren daarna waren er nog Spaanse
troepen vlak over de grens in Duitsland, waarvoor men nog erg bang
was, tot dat die ook werden verdreven. Pas toen is de Reformatie goed
ingezet, maar alleen van bovenaf doorgevoerd, omdat zeker in
Oost-Twente 98% van de plattelandsbevolking katholiek gebleven was.
Hier is een heel interessant boek over, dat de gang van zaken van
plaats tot plaats in Twente gedetailleerd beschrijft:

B.H.A. te Lintelo, "Ketters en papen in Twente", Twente Academie Reeks
nr. 2, (1988), Uitgeverij Broekhuis, Hengelo, ISBN 90 70162 539.

Ik stel me zo voor, dat het 'kloppen op de ramen' na 1632 is ontstaan
(hoewel ik daar geen gegevens over heb) en in de 18e eeuw niet meer
nodig was, maar dat de naam is blijven bestaan.

Groeten,

Frans.

This thread: