GEN-BENELUX-L Archives

Archiver > GEN-BENELUX > 2000-03 > 0952289599


From: "Annelies" <>
Subject: DTB Oenkerk,Giekerk
Date: Sun, 05 Mar 2000 20:53:19 GMT


Wie kan er voor mij in het trouwboek van Giekerk de volgende huwelijken
nakijken?

1. Auke Thomas en NN. Hun dochter Engeltje Aukes is gedoopt te Giekerk op
22-08-1723.

2. Thomas Dirks en NN. Hun zoon Auke Thomas is gedoopt te Giekerk op
22-09-1689.

Graag aanvullende gegevens.

Mvg,

Annelies Mateboer.

This thread: