GEN-BENELUX-L Archives

Archiver > GEN-BENELUX > 2000-06 > 0961060700


From: "R.J. Grandia" <>
Subject: Re: Latijnse tekst; vertaling gevraagd
Date: Thu, 15 Jun 2000 11:18:20 +0200


Hallo Ber,

ik heb er een gooi naar gedaan. Jammer genoeg had ik zo gauw geen Latijns
woordenboek bij de hand, dus het moest een beetje op het gevoel. Ik geloof
dat het merendeel van de knelpunten zo wel opgelost is.

Vertaling volgt:
====================

Gabriel Bucelin Rhaetia (een streek in Zuid-Duitsland)

Humelberg

Genealogisch Fragment (Fragmentum Genealogicum) van de adellijke familie
(Nobilis Familiae) Humelberg uit Veldtkirchen

Michael Humelberger, vrouw: ("uxor" is "vrouw" in de betekenis van
"echtgenote") Anna Kupfferschmid (de vrouwelijke achternamen in deze
fragment-genealogie hebben allemaal de vrouwelijke uitgang "-in"), de
dochter van Udalric uit Bludenz
Kinderen:
a) Jacubus Humelberger, echtgenote: Elisabeth Albrecht
- Elisabeth Humelberger vrouw van Georgius Eckolt
- Nog meer (plures) kinderen (liberi - "libert" is een verschrijving) van
wie (quorum - "yuorum" is weer een verschrijving) nomina (de namen)
exciderunt (zijn weggelaten)
b) Michael Humbelberger, beroemd (caelebs) licentiaat in de beide (utrius)
rechten (nl. kerkelijk en wereldlijk recht)
c) Gabriel Humelberger, arts (Medicinae doctor), echtgenote: Veronica Im
Graben
- Magdalena Humelberger, priores van Valduna
- Catharina, vrouw van Bartholomeus Raynold van Babenwoll
- Kunigunda, abdis van Valduna
- Michael Humelberger, echtgenote: Barbara Anfangin
1. Gabriel Humelberger, beroemd (caelebs) is overleden (vit excessit - is
verscheiden uit het leven. Vit moet zijn vitam, maar dit soort
standaarduitgangen werd in de praktijk vaak met allerlei afkortingstekens
geschreven, bv. -um als een u met een streepje er boven) in Wenen in
Oostenrijk
2. Elisabetha Humelberger schijnt (videtur) decessisse (te zijn overleden)
innupta (ongehuwd)
3. Hieronimus Humelberger, echtgenote: Perpetua uit (ab) Altmanshausen,
dochter van Michael en Ursula Gienger uit Wolffeck
i Veronica Humelberger, vrouw van Paulus Furtenbach
ii Michael Humelberger, een man (vir) zeer vroom (religiosissimus), een
canon (Canonicus) en deken (Decanus) van de kathedraal van Dren (cathedr.
Duriensis)
iii Gabriel, vaandrig (uxillifer: dit is vermoedelijk een verschrijving voor
"vexillifer". Een vexillum is een soort vaantje, de uitgang "-fer" betekent
"iemand die iets draagt") te paard (equester), oftewel een vaandrig bij de
cavalerie, gesneuveld (occub. is een afkorting voor "occubuit") voor Wimpfen
iv Hieronimus van (ab) Humelberg, benoemd (creatus) tot pauselijk ridder
(Eques Prtificius; Prtificius is wsch. een verschrijving voor "Pontificius"
= "Pauselijk") door Urb(anus) III in 1637; echtgenote: Maria Magdalena van
Furtenbach
a Michael van Humelberg, overleden (decissit) op jonge leeftijd (puerili
aetate)
b Gabriel van Humelberg eveneens (similiter = op gelijke wijze; daar is-ie
weer: de lange "s"!)
c Maria Perpetua van Humelberg, vrouw van Zacharias Pappus
d Maria Veronica van Humelberg
e Franciscus van Humelberg; echtgenote ...
f Cathriana van Humelberg, vrouw van And.(reas?) Joseph Walzer
g Helena van Humelberg, vrouw van Franciscus Ignatius Ferstein
h Damianus van Humelberg, Canon van Chur (Curiensis) en parochiepriester in
Gfis
v Kunegunda, echtgenote van Joannes Christophorus Pranz
vi Joan. Jacobus, gesneuveld (occubuit) voor Praag
vii Helena, vrouw van Ludovicus Manicour, vice-Colonel (luitenant-kolonel of
overste)
viii Damianus van Humelberg, echtgenote: Maria Mckin, dochter van Michael,
consul (lid v/h stadsbestuur?) van Ravensp. (Ravensburg? Dit lijkt een
afkorting te zijn van Ravenspurgium o.i.d.)
- Anna, vrouw van Petrus Pappus am (zie boven) Trazberg
- Caecilia en Veronica, ongehuwd (innuptae)
- Gabriel, arts (Med(icinae) D(octor)), echtgenote: Regina Anfang, zuster
(soror) van zijn schoonzuster(?) (fratriae)
- Euphrosyna, vrouw van Jacobus Griss
- De beroemde (caelebs) Raphael
d) De beroemde (caelebs) Raphael Humelberger is uit dit leven verscheiden
(vit excessit, zie boven)
e) Kunigunda Humelberger, vrouw van Joannes Kreglin, moeder van Jacobus,
Johannes an Albertus
f) Anna Humelberger, vrouw van Petrus Langhans

met vriendelijke groeten,
============================================================
Rik Grandia ()

"I to the office, but found there nothing to do. So home again."
(Samuel Pepys)Ber Hommelberg <> wrote in message
news:8i7mq5$dvg$1@porthos.nl.uu.net...
> Hier een voor mij zeer interessant genealogisch fragment in het Latijn
(met
> een beetje Duits).
> Gelukkig is het niet volledig abacadabra voor mij, en van veel woorden
zoals
> uxor en filia kan ik de betekenis eenvoudig afleiden. Toch is er nog
genoeg
> wat ik niet begrijp of waar ik de betekenis slechts kan raden. Dat laatste
> is natuurlijk niet de bedoeling, ik weet het graag zeker. Dus wie helpt
mij
> met de vertaling van deze genealogie, die in uitgebreidere en opgemaakte
> vorm ook op mijn website te zien is?
>
> bij voorbaat dank,
> Ber Hommelberg
> mailto:
> http://go.to/hommelberg/
> http://start.at/hummelberger/
>
> Gabriel Bucelin Rhaetia
>
> Humelberg
>
> Humelbergi Veldtkirchensis Nobilis Famili Fregmentum Genealogicum
>
> Michael Humelberger uxor Anna Kupfferschmidin Bludentioa filia Udalrici
> Kinder:
> a) Jacubus Humelberger uxor Elisabeth Albrechtin
> - Elisabetha Humelbergerin uxor Georgij Eckolt
> - Plures libert yuorum nomina exciderunt
> b) Michael Humbelberger Utriusque JurisLicentiatus & clebsc) Gabriel
> Humelberger Medicin Doctor uxor Veronica im Graben
> - Magdalena Humelbergerin Priorissa Valldun
> - Catharina uxor Bartholomi Raynold Babenwoll
> - Kunigunda Abbatissa Waldun
> - Michael Humelberger uxor Barbara Anfangin
> 1. Gabriel Humelberger Vienn in Austria clebs vit excessit
> 2. Elisabetha Humelbergerin videtur innupta decessisse
> 3. Hieronimus Humelberger uxor Perpetua ab Altmanshausen, filia Michaelis
&
> Ursul Giengerin de Wolffeck
> i Veronica Humelbergerin uxor Pauli Furtenbach
> ii Michael Humelberger VirReligiosissimus Canonicus & Decanus Cathedr.
> Duriensis
> iii Gabriel Uxillifer Equester occub. ante Winpfenam
> iv Hieronimus ab Humelberg Eques Prtificius creatus ab Urb. III. 1637 uxor
> Maria Magdalena de Furtenbach
> a Michael ab Humelberg puerili aetate decissit
> b Gabriel ab Humelberg fimiliter
> c Maria Perpetua ab Humelberg uxor Zachari Pappus
> d Maria Veronica ab Humelberg
> e Franciscus ab Humelberg uxor ...
> f Cathriana ab Humelberg uxor And. Josephi Walser
> g Helena ab Humelberg uxor Francisci Ignatij Ferstein
> h Damianus ab Humelberg Canon. Curiensis & Parochus in Gfis
> v Kunegunda uxor Joannis Christophori Pranz
> vi Joan. Jacobus occubuit ante Pragam
> vii Helena uxor Ludovici Manicour ViceColonelli
> viii Damianus ab Humelberg uxor Maria Mockin, fil. Michael Consul Ravensp.
> - Anna uxor Petri Pappus Trazberg- Ccilia & Veronica innupt
> - Gabriel Med. D. uxor Regina Anfangin soror fratri
> - Euphrosyna uxor Jacobi Griss
> - Raphael clebs
> d) Raphael Humelberger clebs vit excessit
> e) Kunigunda Humelbergerin uxor Joannis Kreglin mater Jacobi, Joannis &
> Alberti
> f) Anna Humelbergerin uxor Petri Langhans
>
>
>
>

This thread: