GEN-BENELUX-L Archives

Archiver > GEN-BENELUX > 2000-11 > 0973789490


From: "fcj.van.baaren" <>
Subject: Re: Predikant ? Waar gegevens te vinden
Date: Thu, 9 Nov 2000 18:04:50 +0100


Hallo Eddy en anderen:

Predikanten gezocht ?

1.
Naamlijst der pedikanten sedert de hervorming tot nu toe, in de hervormde
gemeenten van FRIESLAND (waarschijnlijk ook uitgegeven voor andere provincies)
nagelaten door Ds. T.A. Romijn, in leven predikant te Scharmer.
Uitgegeven door het Friesch Genootschap voor geschied-, oudheid- en taalkunde.
Leeuwarden 1886, A Meijer.

2.
AANVULLINGEN EN VERBETERINGEN van Romijn's naamlijst der predikanten in de
Hervormde Gemeenten van Friesland.
Verzameld door Dr. S.D. van Veen, Ned.Herv. predikant te Groningen.
Uitgegeven door het Friesch Genootschap voor geschied-, oudheid- en taalkunde.
Leeuwarden, Meijer en Schaafsma, 1892.

Beiden aanwezig in het RijksArchief te Leeuwarden.
--
Groeten van / Greetings from:
..........F.C.J. (Frans) van Baaren
..........Haulerwijk FR, The Netherlands
..........Tel./Phone: +31 (516) 42 20 60
Email:
Ter voorkoming van / To avoid spam:
..........Verwijder 2000 uit het Email adres
..........Remove 2000 from the Email-address


Eddy Landzaat <> schreef in berichtnieuws
qliO5.23538$...
Ik heb ook een aantal dominees in de familie. Echter, allen van na 1820! Waar
kan ik dan gegevens vinden?

--
Eddy Landzaat
(2000 added to avoid spam)
============================================================
Zie ook mijn homepage op: http://members.home.nl/eddylandzaat/index.html
============================================================
Kees Molendijk <> schreef in berichtnieuws
...
> On Sun, 05 Nov 2000 19:52:26 +0100, Math en Marie-Jose
> <> wrote:
>
> >Hallo allemaal,
> >
> >
> >Nu vraag ik me af of er ergens registers/boeken zijn waarin staat waar
> >en wanneer (en waar ze vandaag komen) predikanten worden uitgezonden.
> >Hij schijnt bv. ook in de West-Indies geweest te zijn.
> >
> Kijk eens in: F.A. van Lieburg. Repertorium van Nederlands Hervormde
> Predikanten tot 1816. Dordrecht 1996, 2 dln.
>
> Wel in te zien in de archieven of grote bibliotheken.
>
> Vr. gr. Kees Molendijk.
> mailto:

This thread: