GEN-BENELUX-L Archives

Archiver > GEN-BENELUX > 2000-12 > 0976445844


From: NL stembureau< >
Subject: CFV-1 nl.geschiedenis
Date: 10 Dec 2000 10:57:24 GMT


-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----

CALL FOR VOTES (CFV)
unmoderated newsgroup nl.geschiedenis

This is a formal Call For Votes (CFV) for the creation of
an unmoderated newsgroup: nl.geschiedenis.
The rest of this CFV runs in Dutch.

Dit is een oproep om te stemmen over de totstandkoming van een
ongemodereerde Nederlandstalige nieuwsgroep nl.geschiedenis.
Zie 'Hoe te stemmen' hieronder voor de wijze waarop u kunt stemmen.

EENREGELIGE OMSCHRIJVING:

nl.geschiedenis Alles over alle geschiedenis.

CHARTER: nl.geschiedenis

nl.geschiedenis gaat over geschiedenis, in de breedste zin,
van alle plaatsen en tijden, zolang het geschiedenis blijft.
Persoonlijke ervaringen, voorzover die uit historisch oogpunt van
interesse zijn, passen in de groep. Familie- en stamboomonderzoek
(genealogie) niet, omdat daar al een beter passende, gespecialiseerde
groep voor bestaat.
De groep is niet bedoeld voor pogingen de geschiedenis op actuele
kwesties in de politiek toe te passen, daarvoor zijn de al bestaande
'politiek' groepen de aangewezen plaats.
Hetzelfde geldt voor onderwerpen waarvan de bron voornamelijk ligt in
religieuze openbaringen, of in de heilige boeken van religies, of in
pogingen de historische juistheid daarvan aan te tonen, omdat daar de
'religie' groepen voor zijn.
Kruisposten van actueel politieke, of religieus geinspireerde discussies
naar nl.geschiedenis wordt niet op prijs gesteld.
Advertenties, zowel prive als commercieel, zijn niet welkom,
met uitzondering van eenmalige aankondigingen van publiek nut,
zoals b.v. van lezingen of congressen op het gebied van geschiedenis.


EINDE CHARTER.

HOE TE STEMMEN:

Belangstellenden voor de voorgestelde nieuwsgroep kunnen stemmen vanaf
zondag 10 december tot en met zaterdag 6 januari.
De CFV-periode zal dus vier weken lang duren.

Om te stemmen stuurt u naar <stemadres, in te vullen door stembureau>
een e-mailbericht met in de Subject-header minstens:
nl.geschiedenis
en in de body van het bericht precies e'e'n van de volgende regels:

Ik stem VOOR nl.geschiedenis
Ik stem TEGEN nl.geschiedenis
Ik stem BLANCO inzake nl.geschiedenis
Ik ANNULEER mijn stem inzake nl.geschiedenis

Indien u dit leest via een nieuwsgroep, kan dit het eenvoudigst gebeuren
door een reply te geven op dit artikel en alles behalve de gewenste
regel te verwijderen. Indien u dit leest via een andere bron,
bijvoorbeeld een mailinglist of een webpagina, dan dient u zelf zorg te
dragen voor een goede verzending aan bovengenoemd stemadres.

Binnen enkele dagen na inzending van uw stem ontvangt u een bevestiging
('ack') van het stembureau. Indien u die niet ontvangt, kan er iets mis
zijn met uw afzenderadres, ofwel uw mailtje is niet aangekomen op het
stembureau dat de peiling voert. In beide gevallen kunt u, na controle
van uw e-mailinstellingen, nogmaals uw stem uitbrengen.

PROCEDURE:

Doel van deze CFV is te bezien of er voldoende steun voor het voorstel
uitgesproken wordt. Voor aanname van de groep moeten minstens vijftig
stemmen meer zich uitspreken voor aanmaak dan ertegen, en bovendien
minstens tweemaal zoveel stemmen voor aanmaak als ertegen. Blanco
stemmen hebben geen invloed op het stemresultaat.

Iedereen mag n stem uitbrengen, en dient daarbij een uniek,
persoonlijk e-mailadres te gebruiken. Als vanaf hetzelfde e-mailadres
verschillende stemmen worden uitgebracht, dan geldt alleen de laatste;
op deze manier kunt u uw stem verbeteren of annuleren. Als iemand vanaf
verschillende e-mailadressen stemmen uitbrengt, zonder ze te annuleren,
dan zijn al deze stemmen ongeldig.

Verspreiding van deze CFV of delen ervan is aan beperkingen gebonden.
Deze beperkingen gelden tijdens de hierboven aangegeven CFV-periode.
* Delen van deze CFV mogen niet op enigerlei wijze verspreid worden.
* De gehele CFV mag niet verspreid worden zonder toestemming van het
stembureau dat de peiling voert.
* De beheerder van een in de CFV genoemde mailinglist is gerechtigd de
CFV naar de abonnees van deze mailinglist door te sturen. Dit geldt
alleen als deze beheerder een PGP-signed exemplaar van de CFV heeft
ontvangen van het stembureau dat de peiling voert.
* Het is toegestaan neutrale verwijzingen naar de CFV te verspreiden.

De stemming is openbaar. Tussentijds publiceert het stembureau lijsten
van de ontvangen stemformulieren; deze lijsten bevatten alleen het
e-mailadres en (voor zover ingevuld) de naam voor elke uitgebrachte
stem, maar niet wat deze gestemd heeft. Na afloop van de CFV-periode
publiceert het stembureau een 'Stemresultaat'; dit is een lijst die
naast bovengenoemde gegevens tevens vermeldt wat iedereen gestemd heeft,
en of de nieuwsgroep is aangenomen dan wel afgekeurd.

Zie voor meer informatie over de procedure:
* '[++NL] Richtlijnen voor het aanmaken van een newsgroup in de
nl-hierarchie',
http://www.xs4all.nl/~js/usenet/richtlijnen.html
* '[TOE] Toelichting op [++NL]',
http://www.xs4all.nl/~js/usenet/toelichting.html

Deze documenten worden ook periodiek gepubliceerd in nl.newsgroups en
nl.newsgroups.announce.

VERSPREIDING:

Deze CFV is gepubliceerd in de volgende nieuwsgroepen:

nl.newsgroups.announce
nl.newsgroups
be.history
nl.filosofie
nl.juridisch
nl.politiek
nl.religie
nl.taal
nl.wetenschap
soc.culture.netherlands
soc.genealogy.benelux

De bijbehorende Request For Discussion (RFD) werd gepubliceerd in
dezelfde nieuwsgroepen als deze CFV op 1 Dec 2000 23:44:09 GMT
onder Message-ID: <909d49$8k3$1@news1.xs4all.nl>

De voorsteller van de nieuwsgroep is:

J. J. Lodder, (Jan)

Deze CFV is gepubliceerd namens de voorsteller van de nieuwsgroep
door het nl-stembureau Peter Peters <>.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: 2.6.3i
Charset: noconv

iQCVAwUBOjNhjTh9ay9n9iLhAQEpqwQAhX5SRIAzb9EXmQfv8w7ZRfDLJSan+iXt
2Ij7yLqqUK9b05pEjCqNAN12wA979ZehIE0rZkHU2VG+Mw3usE8NT52P0ZplBRj5
Cx0mv4kcX8f3/++J71fDy0pTsGCbN3ci0J7iwvXpCiyvFsgnXDThxaneP0YprNIR
ej6iwRGtkOE=
=vP7n
-----END PGP SIGNATURE-----

This thread: