GEN-BENELUX-L Archives

Archiver > GEN-BENELUX > 2001-03 > 0983470081


From: "Hans Weggemans" <>
Subject: +Familieberichten Groningen woensdag 21 februari 2001
Date: Thu, 1 Mar 2001 19:08:01 +0100


Familieberichten Hazewinkel Pers (Nieuwsblad van het Noorden/Drentse
Courant/Groninger Dagblad) woensdag 21 februari 2001

Groningen:

Overleden:

Helena Bakker-Mandema
Jan Brouwer
Mientje Bult-Manssens
Pieter Bijholt
Tammo Feiken
Coenraad Johannes Frankruijter
Hermannus Groenwold
Jantje Imminga-van Achteren
Joukje Jongsma-Peenstra
Martin Aeilko Schuiten
Itze Veen
Hendrika Wagenaar-van Eijsden

Dankbetuigingen:

Annechien Nieborg-Koops
Jannie Poelman-Koopman
Annie Wubbema

------------------------------------------------------------------
Hans Weggemans

Gratis scans o.v.v. naam en datum
Kijk voor eerdere berichten op mijn homepage

Internet: http://home.wish.net/~weggemans2
E-mail :
------------------------------------------------------------------

This thread: