GEN-BENELUX-L Archives

Archiver > GEN-BENELUX > 2001-08 > 0996912475


From: Dick <>
Subject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 4 augustus 2001
Date: Sat, 04 Aug 2001 10:07:55 +0200


Familieberichten uit de Leeuwarder Courant (Friese Pers bv)
van 4 augustus 2001 verzorgd door http://www.warrink.net/
Archief beschikbaar: http://www.warrink.net/LC/

Scans zijn verkrijgbaar onder vermelding van datum en
uiterlijk 7 dagen na publicatie via onderstaand emailadres.
Na verzending krijg je éénmalig een mail van Spamcop© terug
die je dient te bevestigen (= reply) om mij rechtstreeks
te kunnen mailen. Als je dit niet wilt (kunt) zal ik het
verzonden mailtje wel met enige vertraging behandelen.

** JUBILEA **

- De Jong, Rients Bouwe & Landman, Martha - 25 jr gehuwd -
13 augustus 2001 - Goënga
- Galema, Ysbrand & Witteveen, Jourica - 50 jr gehuwd -
16 augustus 2001 - De Jouwer
- Turkstra, Tjeerd & Veenstra, Jinke - 25 jr gehuwd -
12 augustus 2001 - Gerkekleaster
- Wiersma, Sjoerd M. & Wilman, Tjitske - 60 jr gehuwd -
14 augustus 2001 - Dokkum

** IN MEMORIAM **

- Van Brouwershaven, Lars -
15 september 1978-5 augustus 1996

** DANKBETUIGINGEN **

- 50 jarig huwelijk

Dijkstra, Jesse en Siepie - Bitgum

- overlijden

Boersma-Sijtsma, Pietje - Nijland
Kingma-Terpstra, Tietje - Vrouwenparochie
Riemersma, Bauke - Workum
Van der Velde-Paulusma, Petronella - Bakkeveen
Woudstra-Dijk, Blijke - Heerenveen

** GEBOORTE **

- Lina Nargriet, dochter van Tjeerd en Anthonie Joustra-
Veenstra - 28 juli 2001 - Menaldum
- Klaas Willem, zoon van Sjoerd en Geertje van der Hem-
Hoogland - 31 juli 2001 - Hallum
- Stan, zoon van Henk en Karin de Vries -
1 augustus 2001 - Franeker
- Merel An, dochter van Frans van der Horst en Jetty van
Leeuwen - 26 juli 2001 - Sneek
- Wytse, zoon van Lammert en Atsje Vollema-Straatsma -
30 juli 2001 - Peins
- Femke-Durkje, dochter van Jelle en Folkje Merkus -
1 augustus 2001 - Eatermar
- Rimar Hindrik, zoon van Tjisse Looge en Ilse Postma -
31 juli 2001 - Franeker
- Berend-Ype, zoon van Frans en Bernadette Zeinstra -
28 juli 2001 - Seisbierum
- Jelmer Jitze, zoon van Wilko en Annet de Jong -
31 juli 2001 - Tijnje
- Shakira Neeltje, dochter van Christina de Jong -
25 juli 2001 - Wirdum
- Sibrich Annika, dochter van Germ en Martine Wijnia-
de Rijke - 31 juli 2001 - Oppenhuizen
- Migchiel Rudolphus, zoon van Lieuwe en Baukje Anema-
Reitsma - 31 juli 2001 - Achlum

** OVERLIJDEN **
(Details worden onderaan dit bericht vermeld)

Adema - Aaltje - 2 augustus 2001
Brandsma - Trijntje Hielkje - 2 augustus 2001
Brouwer - Jantje Aafje - 2 augustus 2001
Hoekstra - Reinou - 1 augustus 2001
Klijnstra - Antsje - 3 augustus 2001
Kooistra - Machiel - 3 augustus 2001
Kuiper - Hennie - 2 augustus 2001
Lekkerkerk - ds. D. - Groesbeek 30 juli 2001 (geen details)
Tuinstra - Klaas Jan - 31 juli 2001
Venema - Marie - 30 juli 2001
Zweed - Geertruids Hendrika - 3 augustus 2001

** DETAILVERMELDINGEN OVERLIJDEN **

ADEMA - Aaltje
* 17 november 1923
+ 2 augustus 2001 Burgum
weduwe van Hattum HOEKSTRA sinds 3 januari 1991
Begrafenis 7 augustus Eernewoude

BRANDSMA - Trijntje Hielkje
* 66 jaar
+ 2 augustus 2001 Kimswerd
Ev. D. Posthuma sedert 40 jaar
Begrafenis 6 augustus Kimswerd

BROUWER - Jantje Aafje
* 25 november 1915 Bitgum
+ 2 augustus 2001 Noardburgum
weduwe van Jacob LAVERMAN sinds 6 september 1991
Begrafenis 6 augustus Bitgum

HOEKSTRA - Reinou
* 85 jaar
+ 1 augustus 2001 Bakhuizen
weduwe van Wigle VISSER sinds 16 augustus 1981
Begrafenis 4 augustus Hemelum

KOOISTRA - Machiel
* 75 jaar
+ 3 augustus 2001 Damwoude
Ev. Sjoukje ZIJLSTRA sedert 15 jaar
Crematie 6 augustus Goutum

KUIPER - Hennie
* 21 mei 1942 Winschoten
+ 2 augustus 2001 Joure
Ev. Dinie SPELDE
Crematie 7 augustus Heerenveen

KLIJNSTRA - Antsje
* 24 april 1932 Koudum
+ 3 augustus 2001 Ljouwer
partner van Peet REITSMA sedert 23 jaar
Crematie 7 augustus Goutum

TUINSTRA - Klaas Jan
zoon van Thijs en Lina Tuinstra
* 30 juli 2001
+ 31 juli 2001
Begrafenis was in besloten kring

VENEMA - Marie
* 88 jaar
+ 30 juli 2001 Uithuizen
gehuwde naam SPREEN

ZWEED - Geertruids Hendrika
* 88 jaar
+ 3 augustus 2001
weduwe van F. SAMPLONIUS sinds 9 mei 1995
Begrafenis 7 augustus Hemelum


Met vriendelijke groet,

Dick Warrink

http://www.warrink.net/
--
Posted by news://news.nb.nu


This thread: