GEN-BENELUX-L Archives

Archiver > GEN-BENELUX > 2001-10 > 1002119844


From: Dick <>
Subject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 3 oktober 2001
Date: Wed, 03 Oct 2001 16:37:24 +0200


Familieberichten uit de Leeuwarder Courant (Friese Pers bv) van
woensdag 3 oktober 2001 verzorgd door http://www.warrink.net/
Archief beschikbaar: http://www.warrink.net/LC/

Voor genealogische doeleinden kunnen scans aangevraagd worden
onder vermelding van datum en uiterlijk tot 21 dagen na publicatie
via onderstaand emailadres.

** VERJAARDAGEN **

- Schurer-Hiddinga, Fetje - 102 jaar (oudste bewoner van Harlingen)
geboren 30 september 1889 in gemeente Barradeel
nu wonend te Harlingen
scan op: www.warrink.net/LC/

** JUBILEA **

- Nauta, Jan en Mulder, Gé - 50 jaar gehuwd -
3 oktober 2001 - IJlst

** DANKBETUIGINGEN - overlijden **

Bijlsma-van Veenen - Elsloo
Bolt, Gerda - Twijzelerheide
Haytema, Age Herman - Koudum
Hiemstra, Jasper Jurgen - Rottevalle
Huisman, Liske Piebe (Lex) - Makkum
Jager-Stuiver, Grietje -
Kooistra, Machiel - Damwoude
Machiela, Harmen - Wolvega
Miedema, Kornelia (Corrie) - Dokkum
Porte, Cornelis Marten (Cor) - Leeuwarden
Postma-de Vries, Aafke - Franeker
Stuurman, Folkert - Wolvega
Zwerver-Brouwer, Mina -


** OVERLIJDEN **
(Details worden onderaan dit bericht vermeld)

BERGSMA - Martje - 2 oktober 2001
BOSMA - Wiebe - 2 oktober 2001
FEDDEMA - Arnoldus - 1 oktober 2001
FOKKINGA - Anna - 1 oktober 2001
HOEKSTRA - Jan - 2 oktober 2001
HOGELING - Hendricus Johannes - 2 oktober 2001
HOUWER - Berend Hendrik - 1 oktober 2001
TREEP - Henry - 2 oktober 2001
TROOST - Hendrik - 2 oktober 2001
VISSER - Pietertje (Pietje) - 1 oktober 2001

** DETAILVERMELDINGEN OVERLIJDEN **

BERGSMA - Martje
+ 2 oktober 2001 Boksum
gehuwde naam TAMMINGA

BOSMA - Wiebe
* 91 jaar
+ 2 oktober 2001 Joure
weduwnaar van Johanna Maria BOVENGA sinds 11 oktober 1997
Crematie 8 oktober Heerenveen

FEDDEMA - Arnoldus
* 85 jaar
+ 1 oktober 2001 Ferwert
Ev S. v.d. PLOEG
Begrafenis 6 oktober Ferwert

FOKKINGA - Anna
* 85 jaar
+ 1 oktober 2001 Leeuwarden
weduwe van Gerrit Jan de KANT sinds 19 november 1993
Crematie 6 oktober Goutum

HOEKSTRA - Jan
* 4 februari 1914 Sexbierum
+ 2 oktober 2001 Sneek
weduwnaar van Aagje POSTHUMA sinds 1986
Begrafenis 6 oktober Sexbierum

HOGELING - Hendricus Johannes
* 17 november 1924 Steggerda
+ 2 oktober 2001 De Blesse
Ev Meintje BOUWHUIS sedert 49 jaar
Begrafenis 6 oktober Steggerda

HOUWER - Berend Hendrik
* 31 januari 1934 Nijeberkoop
+ 1 oktober 2001 Heerenveen
Ev Coosje van NIEUWENHOVEN sedert 43 jaar
Crematie 5 oktober Heerenveen

TREEP - Henry
* 15 oktober 1932 Zwollerkerspel
+ 2 oktober 2001 Leeuwarden
Ev A. REITSMA sedert 37 jaar
Begrafenis 6 oktober Kollumerzwaag

TROOST - Hendrik
* 29 juni 1920 Meppel
+ 2 oktober 2001 Appingedam
weduwnaar van Liesbeth de JONG sinds 3 mei 2001
Begrafenis 5 oktober Appingedam

VISSER - Pietertje (Pietje)
* 14 november 1922 Mantgum
+ 1 oktober 2001 Hurdagaryp
Ev Hessel H. van der MEER sedert 54 jaar
Crematie 5 oktober Goutum


Met vriendelijke groet,

Dick Warrink

http://www.warrink.net/

Na verzending krijg je éénmalig een mail van Spamcop© terug die
je dient te bevestigen (= reply) om mij rechtstreeks te kunnen
mailen. Als je dit niet wilt (kunt) zal ik het verzonden mailtje
wel met enige vertraging behandelen.
--
Posted by news://news.nb.nu


This thread: