GEN-BENELUX-L Archives

Archiver > GEN-BENELUX > 2001-10 > 1002579027


From: (Frans L. Scholten)
Subject: Re: taal in akte 1664
Date: Mon, 08 Oct 2001 22:10:27 GMT
References: <swnw7.1952287$ef.58063268@Flipper>

Wim,

Als er 'transport' staat, is dit de overdracht van het huis. De koop
was dan al eerder geweest en die is vaak niet in het Rechterlijk
Archief te vinden.

Er kon soms wel 1 of 2 jaar overheen gaan, totdat na de
koopovereenkomst de overdracht werd gedaan. De reden kon zijn, net als
nu:
de koper moest eerst zijn oude huis nog verkopen,
de verkoper moest eerst nog een ander huis vinden,
de koper kon de geldlening voor de betaling van de koopsom niet snel
rond krijgen,
etc., etc.

Wat betreft de windrichtingen: aan de zuid- en noordkant stonden geen
huizen, maar was er een rijpad, resp. bermsloot. Alleen aan de oost-
en westkant stonden huizen, die dus wel aan hetzelfde rijpad zullen
hebben gestaan.

Frans Scholten.


On Mon, 08 Oct 2001 19:55:04 GMT, "Wim van den Berg"
<> wrote:
>
>Beste mensen,
>
>Wie kan mij helpen de onderstaande akte te begrijpen? Het is een akte van
>het Rechterlijk Archief Sint Anthoniepolder, 15-5-1664. De tekst is:
>
>"Transport van een huijs aan Jacob Heijndricks Monster. Teuntje Pieters wed.
>van Geerit Cornelis Veerman geass. met haar vader Pieter Pieters Zevendijk
>(tevens voogd). Huijs belent O. Andries Adr. Polderdijk, Z. Rijpadt, W.
>Pieter Gijsberts Timmerman, N. bermsloot. Een honderd ponden".
>
>Volgens mij koopt J. Monster het huis van T. Pieters. Maar wat betekenen de
>letters O, Z, W, N? Zijn dit de windrichtingen?? Waarom dan bij O en W een
>naam, en bij N en Z een aanduiding van een straat/sloot??


This thread: