GEN-BENELUX-L Archives

Archiver > GEN-BENELUX > 2001-10 > 1002903356


From: Dick <>
Subject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 12 oktober 2001
Date: Fri, 12 Oct 2001 18:15:56 +0200


Familieberichten uit de Leeuwarder Courant (Friese Pers bv) van
vrijdag 12 oktober 2001 verzorgd door http://www.warrink.net/
Archief beschikbaar: http://www.warrink.net/LC/

- Aangevuld met familieberichten uit weekblad Nieuwe Ooststelling-
werver nr. 40 van 3 oktober j.l., gemerkt met: *NO
- Aangevuld met familieberichten uit de Drachtster Courant (Friese
Pers bv) van vrijdag 12 oktober 2001, gemerkt met: *DC

Voor genealogische doeleinden kunnen scans aangevraagd worden
onder vermelding van datum en uiterlijk tot 21 dagen na publicatie
via onderstaand emailadres.

** DANKBETUIGINGEN - 50 jarig huwelijk **

- Boer de, Fam. P. - Franeker

** GEBOORTE **

- Sybren, zoon van Herta Miedema en Freerk v.d. Schaar -
5 oktober 2001 - St. Japik

** DANKBETUIGINGEN - overlijden **

- Kal, Nicky - Itens

** OVERLIJDEN **
(Details worden onderaan dit bericht vermeld)

BOERMA - Antoinette - 9 oktober 2001
BOS - Iris Zara - geen details
DIJKSTRA - Antje (Annie) - 10 oktober 2001
DOUWSMA - Klaas - 28 september 2001 *NO
FENNEMA - Antje - 10 oktober 2001
HEIDA - Appie - 10 oktober 2001
JACOBS - Freerk - 10 oktober 2001
JONG de - Anna - 11 oktober 2001
JONG de - Anke - 8 oktober 2001 *DC
LÖKE - Hermanus - 26 september 2001 *NO
MEULEN van der - Jan - 11 oktober 2001 *DC
NIJMAN - Sierd - 29 september 2001 *NO
PLOEG van der - Tjeerd - 10 oktober 2001
POSTMA - Minke - 11 oktober 2001
ROORDA - Jacob - 10 oktober 2001
SCHUURMAN - Bocke - 10 oktober 2001
VISSER - Jantje - geen datum
ZIJLSTRA - Anne - 11 oktober 2001
ZIJLSTRA - Grietje - 10 oktober 2001

** DETAILVERMELDINGEN OVERLIJDEN **

BOERMA - Antoinette
* 31 augustus 1974
+ 9 oktober 2001

DIJKSTRA - Antje (Annie)
* 28 juni 1943
+ 10 oktober 2001 Leeuwraden
Ev Klaas FEITSMA
Crematie 15 oktober Goutum

DOUWSMA - Klaas *NO
+ 28 september 2001 Brunssum
Ev Saakje STEG

FENNEMA - Antje
* 11 maart 1905
+ 10 oktober 2001 Leeuwarden
Begrafenis 15 oktober Leeuwarden

HEIDA - Appie
* 58 jaar
+ 10 oktober 2001 Bontebok
Ev Mieke ... sedert bijna 34 jaar
Crematie 15 oktober Heerenveen

JACOBS - Freerk
* 81 jaar
+ 10 oktober 2001 Ternaard
Begrafenis 13 oktober Wouterswoude

JONG de - Anna
* 18 januari 1928 De Knipe
+ 11 oktober 2001 Franeker
Begrafenis 16 oktober de Knipe

JONG de - Anke *DC
* 7 februari 1917 Tjalleberd
+ 8 oktober 2001 Zeist

LÖKE - Hermanus *NO
* 22 oktober 1922 Schiedam
+ 26 september 2001 Oosterwolde
Ev Annie KORVER

MEULEN van der - Jan *DC
* 76 jaar
+ 11 oktober 2001 Drachten
weduwnaar van Trientje POOL sinds 9 december 1989
Crematie 15 oktober Heerenveen

NIJMAN - Sierd *NO
* 61 jaar
+ 29 september 2001 Haulerwijk
Ev K.C. EENKEMA

PLOEG van der - Tjeerd
* 30 januari 1929 Pingjum
+ 10 oktober 2001 Leeuwarden
weduwnaar van Jannetje van der LEIJ sinds 22 januari 1992
Crematie 15 oktober Goutum

POSTMA - Minke
* 55 jaar
+ 11 oktober 2001 Zwaagwesteinde
EV Sierd EEKKERK
Begrafenis 15 oktober Zwaagwesteinde

ROORDA - Jacob
* 7 april 1921
+ 10 oktober 2001 Welsrijp
Ev Sietske HEMSTRA sedert bijna 55 jaar
Begrafenis 15 oktober Welsrijp

SCHUURMAN - Bocke
* 84 jaar
+ 10 oktober 2001 Ureterp
Ev Roelofke HEDDEMA sedert 56 jaar
Begrafenis 15 oktober Ureterp

VISSER - Jantje
weduwe van Klaas SMID
(geen verdere gegevens)

ZIJLSTRA - Anne
* 78 jaar
+ 11 oktober 2001 Oppenhuizen
Ev A. de GROOT sedert 55 jaar
Begrafenis 15 oktober UItwellingerga

ZIJLSTRA - Grietje
* 84 jaar
+ 10 oktober 2001 Menaldum
Ev M. GROND sedert ruim 60 jaar
Crematie 13 oktober Goutum


Met vriendelijke groet,

Dick Warrink

http://www.warrink.net/

Na verzending krijg je éénmalig een mail van Spamcop© terug die
je dient te bevestigen (= reply) om mij rechtstreeks te kunnen
mailen. Als je dit niet wilt (kunt) zal ik het verzonden mailtje
wel met enige vertraging behandelen.
--
Posted by news://news.nb.nu


This thread: