GEN-BENELUX-L Archives

Archiver > GEN-BENELUX > 2001-10 > 1003523232


From: (Frans L. Scholten)
Subject: Re: Welke plaats wordt bedoeld: Grave NB ??
Date: Fri, 19 Oct 2001 20:27:12 GMT
References: <3bcfdbc5@news.nb.nu>


On Fri, 19 Oct 2001 09:51:33 +0200, "P Servais"
<> wrote:


>Wordt nu met Gravae in Hollandia diocesis Antverpiensis gewoon Grave in NB
>(halverwege Oss en Nijmegen) bedoeld?
>
>Hoe zit dat dan met het bisdom Antwerpen? Tijdens de republiek bestonden er
>hier te lande toch geen bisdommen; vielen de katholieken dan onder het
>bisdom Antwerpen?
>--
>
>Groeten van Pascal Servais


Nederland was toen - wat de katholieken betreft - missiegebied. De RK
Hierarchie werd pas rond 1850 hersteld.

Frans Scholten.


This thread: