GEN-BENELUX-L Archives

Archiver > GEN-BENELUX > 2001-10 > 1004092460


From: Dick <>
Subject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 25 oktober 2001
Date: Fri, 26 Oct 2001 12:34:20 +0200


Familieberichten uit de Leeuwarder Courant (Friese Pers bv) van
donderdag 25 oktober 2001 verzorgd door http://www.warrink.net/
Archief beschikbaar: http://www.warrink.net/LC/

Voor genealogische doeleinden kunnen scans aangevraagd worden
onder vermelding van datum en uiterlijk tot 21 dagen na publicatie
via onderstaand emailadres.

** VERJAARDAGEN **

- Andela, Sepkje - 102 jaar - 25 oktober 2001 - weduwe van Jan
Sjoerds de Jong - geboren te Easterlittens en nu wonend te
Weidum - scan via:
http://www.warrink.net/LC/

** DANKBETUIGINGEN - overlijden **

- Bij van der, Ybele - Sneek
- Kuipers, Wiebe - Bakhuizen

** OVERLIJDEN **
(Details worden onderaan dit bericht vermeld)

BRUIN de - Otto - 24 oktober 2001 (geen details)
ENGELS - Anna - 23 oktober 2001
FINKOVA - Jana - 18 oktober 2001
GERLOFS - Durk - 24 oktober 2001
GOOT van der - Johannes - 23 oktober 2001
HAAN de - Pieter - 23 oktober 2001
HAAN de - Sjoerd - 23 oktober 2001
HEI van der - Jelmer - 23 oktober 2001
HOUTSMA - Sybe - 23 oktober 2001
KOOISTRA - Pier - 23 oktober 2001
LANFERMEIJER - Gijsina - 23 oktober 2001
MEULEN van der - Hendrik - 23 oktober 2001
OOSTINGH - Douwe - 23 oktober 2001
PEERENBOOM-de JONG - Meintje - 20 oktober 2001 (geen details)
WIERINGA - Grietje - 24 oktober 2001
WIERSMA - Tryntsje - 23 oktober 2001

** DETAILVERMELDINGEN OVERLIJDEN **

ENGELS - Anna
* 18 november 1915
+ 23 oktober 2001 Hollum (Ameland)
weduwe van Douwe P. van der MEIJ sinds 31 maart 1974
Begrafenis 27 oktober Ballum

FINKOVA - Jana
* 5 september 1945 Smecno
+ 18 oktober 2001 Praag
Ev H.B. JONGEJANS
Crematie was in familiekring

GERLOFS - Durk
* 77 jaar
+ 24 oktober 2001 Sneek
weduwnaar van Trijntje Johanna de BOER sinds 17 februari 2001
Begrafenis 29 oktober Bozum

GOOT van der - Johannes
* 90 jaar
+ 23 oktober 2001
weduwe van Wytske PIERSMA sinds 9 februari 1988
Begrafenis 27 oktober Leeuwarden

HAAN de - Pieter
* 86 jaar
+ 23 oktober 2001 Heerenveen
weduwnaar van Reino WIEBINGA sedert 23 juli 1996
Crematie is in besloten kring

HAAN de - Sjoerd
* 30 mei 1919 Drachten
+ 23 oktober 2001 Kampen
weduwnaar van Thomina HAVERSCHMIDT sinds 17 juni 1995
Begrafenis 27 oktober Dalfsen

HEI van der - Jelmer
* 21 december 1919 Odoorn
+ 23 oktober 2001 de Pein
weduwnaar van H. van OS
Begrafenis 27 oktober Aldegea (Sm.)

HOUTSMA - Sybe
* 28 maart 1949 Tzumarrum
+ 23 oktober 2001 IJlst
Ev Dieuwke PLAT sinds 1 augustus 1972
Begrafenis 27 oktober IJlst

KOOISTRA - Pier
* 75 jaar
+ 23 oktober 2001 Raerd
Ev Reino van der VEER
Crematie 27 oktober Goutum

LANFERMEIJER - Gijsina
* 3 augustus 1916 Zutphen
+ 23 oktober 2001 Snits
weduwe van Jan Johan VEENSTRA sinds 6 februari 1998
Crematie 27 oktober Goutum

MEULEN van der - Hendrik
* 5 augustus 1914 Damwâld
+ 23 oktober 2001 Dokkum
weduwnaar van Geziena de VRIES sinds 27 mei 2000
Begrafenis 27 oktober Damwâld

OOSTINGH - Douwe
* 55 jaar
+ 23 oktober 2001 Franeker
Ev D. van DIJK sedert 33 jaar
Begrafenis 27 oktober Franeker

WIERINGA - Grietje
* 27 april 1923 Vrouwenparochie
+ 24 oktober 2001 Leeuwarden
weduwe van Frans BAKKER sinds 10 november 1994
Begrafenis 27 okrober Oude Bildtzijl

WIERSMA - Tryntsje
* 2 september 1915 Wiuwert
+ 23 oktober 2001 Snits
weduwe van Freerk HOFSTRA sinds 21 maart 1993
Begrafenis 27 oktober Lytsewierrum


Met vriendelijke groet,

Dick Warrink

http://www.warrink.net/

Na verzending krijg je éénmalig een mail van Spamcop© terug die
je dient te bevestigen (= reply) om mij rechtstreeks te kunnen
mailen. Als je dit niet wilt (kunt) zal ik het verzonden mailtje
wel met enige vertraging behandelen.
--
Posted by news://news.nb.nu


This thread: