GEN-BENELUX-L Archives

Archiver > GEN-BENELUX > 2002-02 > 1013625071


From: Dick <>
Subject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 13 februari 2002
Date: Wed, 13 Feb 2002 19:31:11 +0100


Familieberichten uit de Leeuwarder Courant (Friese Pers bv) van
woensdag 13 februari 2002 verzorgd door http://www.warrink.net/
Archief beschikbaar: http://www.warrink.net/LC/

Voor genealogische doeleinden kunnen scans aangevraagd worden
onder vermelding van datum en uiterlijk tot 21 dagen na publicatie
via onderstaand emailadres.

** GEBOORTE **

- Martje (Maartje Berber), dochter van Wieger en Marianneke
van Duuren-Post - 7 februari 2002 - Grou
- Jelmer Johannes, zoon van Auke en Janny Wielinga-Smedinga
9 februari 2002 - Tsjom

** DANKBETUIGINGEN - overlijden **

- de Vries-Bontekoe, Mieke - Leeuwarden
- Visser-Meinardi, Janna - Damwoude
- v.d. Berg-Dijkstra, Tiete
- van der Meer-Das, Marie - Leeuwarden
- van der Meulen, Atsje - Ureterp
- Wiersma-Postma, Aaltje

** OVERLIJDEN **
(Details worden onderaan dit bericht vermeld)

- BAKKER - Thijs - 12 februari 2002
- BRINKMANN - Mary Catharina - 11 februari 2002
- BRUIN de - Kornelis - 8 februari 2002
- EIJER - Wobbe - 11 februari 2002
- ES van - Jentje - geen datum
- FEKKES - Afke - 12 februari 2002
- GAASTRA - Djurre - 12 februari 2002
- HAAN de - Elisabeth - 12 februari 2002
- HAMSTRA - Klaas Hendrik - 11 februari 2002
- HELFFERICH - Kleis Marten - 11 februari 2002
- JONG de - Elizabeth - 11 februari 2002
- LIJBERING - Hijlkje Johanna - 11 februari 2002
- LIJKELEMA - Evert - 12 februari 2002
- MAILLY - Gezina - 12 februari 2002
- MAST - Koop - 8 februari 2002
- NIJP - Reider Christoffels - 12 februari 2002
- POSTHUMUS - Minne H. - 11 februari 2002
- ROODA - Lammert - 11 februari 2002
- SIDERIUS - Aaltje - 11 februari 2002
- WIJK van der - Anna Dorothea (Anneke) - 11 februari 2002
- WIJK van der - Jacobus Johan (Jappie) - 11 februari 2002

** DETAILVERMELDINGEN OVERLIJDEN **

BAKKER - Thijs
* 8 april 1955 Grou
+ 12 februari 2002 Akkrum
Ev Joke PIJPSTRA
Crematie 15 februari Goutum

BRINKMANN - Mary Catharina
* 14 mei 1940 Huizum
+ 11 februari 2002 Drachten
Begrafenis 16 februari Drachten

BRUIN de - Kornelis
* 25 december 1918 Holwerd
+ 8 februari 2002 Leeuwarden
Ev N. HOEKSTRA
Crematie was in besloten kring

EIJER - Wobbe
* 6 maart 1914
+ 11 februari 2002 Heerenveen
Ev Matty SLOF sedert 39 jaar
Crematie 14 februari Heerenveen

ES van - Jentje
* 81 jaar
+ Monroe (USA)

FEKKES - Afke
* 89 jaar
+ 12 februari 2002 Workum
weduwe van Ruurd de JONG sinds 8 juli 1997
Begrafenis 15 februari Workum

GAASTRA - Djurre
* 91 jaar
+ 12 februari 2002 De Gordijk
weduwnaar van Jetske NAUTA sinds 17 november 2001
Crematie is in besloten kring

HAAN de - Elisabeth
* 7 augustus 1915 Winsum
+ 12 februari 2002 Boalsert
weduwe van Jan gerben BOOTSMA sinds 4 juli 1995
Begrafenis 16 februari Wommels

HAMSTRA - Klaas Hendrik
* 25 februari 1931
+ 11 februari 2002 Dokkum
Ev S.F. (Stien) EVERTS

HELFFERICH - Kleis Marten
* 16 maart 1906 Jubbega
+ 11 februari 2002 Oosterbeek
Crematie 15 februari 2002 Arnhem

JONG de - Elizabeth
* 19 maart 1934
+ 11 februari 2002 Winsum
weduwe van Willem WASSENAAR
Crematie 16 februari Goutum

LIJBERING - Hijlkje Johanna
* 3 augustus 1902 Het Bildt
+ 11 februari 2002 Den Haag
weduwe van Bouwe van der MEULEN sinds 1968
Crematie 16 februari Den Haag

LIJKELEMA - Evert
* 29 oktober 1914
+ 12 februari 2002

MAILLY - Gezina
* 83 jaar
+ 12 februari 2002 Drachten
weduwe van Pieter Jan de SMIDT sinds 31 december 2001
Begrafenis 16 februari Drachten

MAST - Koop
* 93 jaar
+ 8 februari 2002 Drylts
weduwnaar van Beitske van der VALK sinds 8 april 1995
Crematie is in besloten kring

NIJP - Reider Christoffels
* 65 jaar
+ 12 februari 2002 Leeuwarden
Crematie 15 februari Goutum

POSTHUMUS - Minne H.
* 98 jaar
+ 11 februari 2002 Buitenpost
weduwnaar van Geertje BURUMA sinds 3 februari 1993
Begrafenis 16 februari Twijzel

ROODA - Lammert
* 4 juni 1933 Bolsward
+ 11 februari 2002 Bolsward
Ev Beppie G. de WIT sinds 4 oktober 1957
Crematie 15 februari Goutum

SIDERIUS - Aaltje
* 15 oktober 1910 Nieuwe Bildtzijl
+ 11 februari 2002 Noord Bergum
weduwe van A. STALLINGA sinds 1967
Crematie is in besloten kring

WIJK van der - Anna Dorothea (Anneke)
* 29 december 1925
+ 11 februari 2002 Akkrum
gehuwde naam de KONINK
Crematie 15 februari Heerenveen

WIJK van der - Jacobus Johan (Jappie)
* 56 jaar
+ 11 februari 2002 Uffelte


Met vriendelijke groet,

Dick Warrink

http://www.warrink.net/

Na verzending krijg je éénmalig een mail van Spamcop© terug die
je dient te bevestigen (= reply) om mij rechtstreeks te kunnen
mailen. Als je dit niet wilt (kunt) zal ik het verzonden mailtje
wel met enige vertraging behandelen.
--
Posted by news://news.nb.nu


This thread: